JEDENÁCTÁ NOTIČKA

23.05.2014 17:48

Ve čtvrtek 15. května 2014 se v kulturním domě v Jesenici uskutečnil již jedenáctý ročník pěvecké a taneční přehlídky Notička. Zahájení Notičky proběhlo dopoledne v půl desáté. Již tradičně zahájila tuto akci paní ředitelka ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice Mgr. Hana Vanická, pan starosta Ing. Jan Polák a paní Jitka Hrabalová. Paní ředitelka přivítala všechny účinkující, hosty, porotu  - paní Zdeňku Kapounovou ze ZUŠ Rakovník a paní vychovatelku z ISŠ Jesenice Miloslavu Mottlovou. Všichni společně poděkovali vedoucím souborů za trpělivou práci s dětmi, popřáli mnoho úspěchů a radosti při zpěvu a tanci. Pan starosta vyzval ke společnému zazpívání písně Pec nám spadla, tím všechny v sále rozezpíval a naladil na veselou notu.

Sešlo se celkem 101 zpěváků a tanečníků z devíti škol a zařízení Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Podmínkou účasti bylo zařadit do vystoupení skladbu Jiřího Šlitra nebo Jiřího Suchého. Celým dnem přehlídky provázela paní učitelka Mgr. Olga Hanauerová, která s paní učitelkou Mgr. Markétou Uhrovou vede školní sbor, a tuto akci vždy společně připravují a organizují.

V dopoledním programu jsme mohli slyšet pěvecká i taneční vystoupení DD a SŠ z Nového Strašecí, ZŠP Kralovice, ZŠP Podbořany, DD a SŠ Žatec, DD Ledce, DSS Krajánek, DSS Liblín a samozřejmě nemohla chybět naše škola. Žáci školního pěveckého sboru za doprovodu klavíru a bicích zazpívali 4 písně J. Suchého a J. Šlitra – Sluníčko, Malé kotě, Marnivá sestřenice a na závěr Babettu. Žáci navštěvující taneční ateliér, který vedou Mgr. Renáta Jílková a Lenka Krejzová, předvedli pohybově náročné vystoupení ZUMBA. Okolo jedenácté hodiny nastal čas přestávky na oběd a odpočinku pro účinkující. Po hodince jsme se opět sešli v kulturním domě na kratší odpolední část. Dále následovalo vyhodnocení. Věcné ceny a diplomy si za vzornou přípravu a krásná vystoupení odnesli úplně všichni.

Celý den se velmi vydařil, na rozloučenou si všichni společně na pódiu zazpívali poslední píseň této letošní soutěžní přehlídky -  písničku Babetta.

 

Na závěr je třeba poděkovat všem  sponzorům  - Městskému úřadu Jesenice, papírnictví Varia Rakovník, manželům Johnovým a organizátorům z jesenické školy. A příští rok se můžeme těšit na dvanácté pokračování Notičky.

Za ZŠ, MŠS a PrŠ napsala Mgr. Radmila Sunkovská

Zpět