JARNÍ BESÍDKA PRO BABIČKY 2017

31.05.2017 17:48

S příchodem jara jsme začali se žáky ve školní družině přemýšlet, kdy zase pozveme babičky z DPS Jesenice k nám do školy na jarní besídku a jaké vystoupení si připravíme a babičkám předvedeme. Besídku jsme nakonec naplánovali na středu 24. května. Několik týdnů předem žáci opět pilně nacvičovali svá vystoupení, snažili jsme se tak trochu navázat i na naše celoškolní téma „Voda kolem nás“. Někteří žáci si připravili pohybové vyjádření písně „Chobotnice“ a všichni společně pak předvedli dramatizaci písně „Vodník“ z pohádky „Floriánkovo štěstí“. K této písni si žáci sami vyrobili potřebné kulisy. Poté další vystoupení pokračovala ve zcela jarním duchu. Jarní básně, písničky a tanečky. Se svým krátkým pohybovým vystoupením „Broučci“ se představili i naši imobilní žáci s p. asistentkami. Pro babičky si žáci připravili občerstvení, napekli slané i sladké pečivo ke kávě. Babičky si jako dárek odnesli sluníčko ze slaného těsta a žáci po skončení besídky každé babičce ještě vyrobili jarní svícen. Besídka se babičkám líbila a žáci za pozvání dostali zmrzlinu a krásnou stavebnici Lego.                                                        Zapsala Libuše Šmausová  

Zpět