Jablkohraní 2020

07.10.2020 07:25

"Honem, rychle, všichni sem, čeká nás jablíčkový den."

Ve čtvrtek dne 1. října 2020 se uskutečnil ve všech třídách školy jablíčkový den. V úvodu první hodiny byli žáci seznámeni s průběhem celého dne a po poučení o bezpečnosti následovala třídní výstavka a soutěž o nejhezčí jablko. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením probíhal celý projekt pouze v jednotlivých třídách, žádné společné aktivity neprobíhaly. Byly připravené jednotlivé činnosti, náměty, pracovní listy, křížovky, písničky, grafomotoriky, náměty na vyrábění, které byly v průběhu celého dne plněny v různých vyučovacích hodinách dle platného rozvrhu. Další činností byla i příprava pokrmu z jablek ve cvičné kuchyňce. Tato činnost je u žáků vždy oblíbená, asi proto, že si pak na všem mohou společně pochutnávat. Některé skupiny byly na exkurzi v sadu, kde se žáci dozvěděli, jakou péči potřebují jabloně. Jako podpora soutěživosti a komunikace nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a pedagogy, proběhlo v tělocvičně plnění různých úkolů, které rozvíjely kladný vztah k pohybovým aktivitám, koordinaci a motorice. Soutěže byly vyhodnoceny v rámci jednotlivých tříd. V závěru dne byly žákům rozdány drobné odměny. Celý projekt Jablkohraní pěkně plynul, byl plný zajímavých momentů a nových informací. Chválíme také všechny rodiče, kteří svým ratolestem pomohli se s tím svým nejkrásnějším jablkem zúčastnit soutěžní výstavky ve škole.

                                                                                                                                                                                                 Mgr. Markéta Uhrová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Jablkohrani_2020/

Zpět