I. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

10.01.2017 19:59

Školní rok 2016/2017

I letošní školní rok jsme zahájili s úsměvem a plni elánu. Kolektiv naší třídy se z velké části změnil. Přišli k nám noví žáci a to 2 chlapci z Prahy, 2 chlapci z Jesenice a 2 děvčata z Vrbice. Naopak se dvěma žáky jsme se rozloučili, ale neodešli daleko, pouze přestoupili do třídy k paní učitelce Jílkové.

Ihned od začátku roku jsme se začali pilně učit, ale také se těšíme, že si prožijeme hezké dny na výletech, vycházkách a na kulturních akcích jak celoškolních, tak třídních.

O jednotlivých akcích, výletech i vycházkách Vás budeme průběžně na této stránce informovat.

20. 9. 2016 – Adaptační pobyt

Jako každým rokem, tak i letos jsme uspořádali pro žáky naší školy adaptační pobyt. V letošním roce byl jednodenní a byl zaměřen v dopoledních hodinách na Etickou výchovu a v odpoledních hodinách na sportovní a relaxační činnosti.

Dopoledne si každá třída vyrobila svůj třídní erb.  Jelikož jsme sluníčková třída, vyrobili jsme si erb v podobě oblohy plné sluníček.

Odpoledne jsme si zazávodili a zasoutěžili a odebrali jsme se společně do školy.

Pak jsme si vše vyhodnotili, pochválili jsme si navzájem vyrobené erby, které jsou vystaveny u vstupu do školy a působí zde velmi příznivě a mile na všechny, kdo přicházejí do školy.

27. 9. Den s Lesy ČR

„Půjdeme si zase zasoutěžit na Hubert?“  - tak jsme se ptali naší paní učitelky a když nám odpověděla, že ano, byli jsme rádi a už se těšili na den, kdy se vydáme na Svatý Hubert.

I letos jsme soutěžili na jednotlivých stanovištích – prošli jsme stanoviště hub, volně žijících zvířat, bezobratlých, bylin, dřevin a včelařství. Zastříleli jsme si ze vzduchovky, vyrobili jsme si dáreček z přírodnin a dostali jsme krásné odměny.

Když jsme vše splnily, opekli jsme si buřtíky a pak honem pěšky zpět do školy.

12. 10. Výlov rybníka

„Milí žáci, znáte nějakou pohádku nebo písničku o rybce?“

Tak toto byla úvodní motivace k vycházce k Dolnímu Fikači, kde se konal výlov rybníka.  Po svačině jsme se teple oblékli a šli se podívat na výlov rybníka.  Viděli jsme, jak rybáři tahají sítě plné ryb z vody, jak je nakládají na auta, která je odváží na sádky. Ptali jsme se, co bude s rybami dál, a dozvěděli jsme se, že ze sádek ryby rozvážejí před Vánoci do obchodů.

Ve škole jsme si pak společně vyrobili velkou kouzelnou rybku z tvrdého kartonu.

18. 10. Bramboriáda

„Pojďte všichni sem, dnes máme bramborový den“ – takto zahájila paní učitelka Fialová celoškolní akci, kterou pro nás všechny připravila.

Každá třída obdržela různé úkoly, které pak po celý den plnila.

My jsme si vyráběli skřítky bramborníčky, ježečky z brambor, vážili jsme brambory, které jsme si přinesli z domova, počítali s brambory a samozřejmě i vážili přinesené brambory.

Celý den jsme si moc užili a za odměnu snědli bramborové tyčinky a řezy.

Dále jsme se zúčastnili jako třída

6. 12. Čertího dne ve škole, který jsme si také moc užili.  Někdo se bál více a někdo méně, ale každý byl odměněn Mikulášem sladkostí a mandarinkou. Po nadílce nás čekala diskotéka s mnoha pěknými úkoly a soutěžemi.

 

A to už jsme v době adventní, kdy jsme 8. 12. navštívili krásné divadelní představení  s názvem:

„Zpívání s včelími medvídky“, které se konalo v Tylově divadle v Rakovníku.

Do Rakovníka jsme odjeli vlakem, shlédli představení plné písniček ze známých večerníčků o včelích medvídcích, pak jsme se šli podívat na vánoční výzdobu rakovnického náměstí a zase se vrátili vlakem zpět do školy. Výlet se nám moc líbil, jelikož jsme nasáli úžasnou vánoční atmosféru a těšili se na přicházející Vánoce.

Adventní čas jsme také mimo jiné vyplňovali nacvičováním vánočních říkanek a písní na Vánoční posezení pro rodiče a přátele školy, které se konalo již po několikáté v pátek

16. prosince a každá třída si připravila svůj program.

Mgr. Olga Hanauerová

Zpět