EXPEDICE SOSEŇ

12.07.2016 14:32

Máte rádi pohádky a přírodu? My také, a proto jsme se rozhodli, že se uskuteční v rámci projektu EVVO „ Křížem krážem s večerníčkem“ expedice Sv. Hubert – Soseň.

Jako motivaci shlédli žáci ve škole krátkou prezentaci na téma „Les“ a pak se vydali na cestu. Někteří šli pěšky již z Jesenice, někteří využili školní auto, ale všichni jsme se nejdříve setkali na Svatém Hubertu, kde nás paní Krumlová obeznámila z historií tamního loveckého zámečku.

Ze Svatého Huberta jsme se vydali krásnou lesní cestou na Soseň. Během cesty jsme plnili různé úkoly jak z oblasti přírodovědné, tak i v oblasti českého jazyka, dějepisu, prvouky, ale také jsme si zdokonalovali své pohybové dovednosti. V pracovních listech také nechyběly otázky, které se týkaly pohádek, příběhů a filmů.

V rámci plnění úkolů jsme měli vyluštit jméno skřítka, který nás celou cestu doprovázel v podobě hádanek a úkolů.

Na Sosni jsme si opékali buřty, zahráli míčové hry a navštívili jsme místní hospodářství paní Jelínkové.

Pak jsme se vydali zpět do školy. Celý den byl velmi pohodový, i když ráno to tak nevypadalo, jelikož se na nás nechtělo smát sluníčko, ale vše bylo dobré a celou cestu i celý den jsme měli krásné slunečné počasí.

Mgr. Olga Hanauerová

Zpět