Expedice LETY

21.11.2013 09:29

Expedice Lety

Expedice Lety se uskutečnila díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013 při uskutečňování školního projektu s názvem: Romská menšina – žijí s námi, chodí s námi do školy.

Expedice Lety proběhla v úterý 12. listopadu 2013 jako celoškolní akce. Po osmé hodině ranní jsme měli před školou připravený velký zájezdový autobus od firmy Polyglass Rakovník. Po pohodlném usazení a přivítání jsme se všichni seznámili s harmonogramem celé expedice.

V autobuse panovala skvělá nálada a po pár kilometrech se začalo zpívat. Ani nám nepřišlo na mysl, že cesta na místo určení byla poměrně dlouhá. Konečně jsme dorazili, autobus zastavil na pěkném parkovišti, kde jsme si vybalili všichni svačiny a posílili se na další program.

Žáci naší školy navštívili pietní místo v obci Lety, které bylo prohlášeno za kulturní památku Ministerstva kultury ČR. Nejprve jsme si prohlédli repliky ubikací, ve kterých Romové v době pobytu v tomto táboře žili a potom jsme se pomalu přesunuli k památníku.

Památník z r. 1995 vytvořil český malíř Zdeněk Hůlka a dnes je vzpomínkou pro návštěvníky na koncentrační tábor pro romskou menšinu, který byl vybudován v době německé okupace v Čechách. Pobývalo zde mnoho českých romských rodin. Původně byl tento tábor pracovním táborem, později se jeho význam změnil a byl používán k izolaci Romů a v roce 1942 byl tzv. cikánským táborem. Pobývalo zde více jak 1300 Romů a více jak čtvrtina jich zde zahynula a byla pohřbena na území památníku. Ti, jež přežili, byli deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Ani jsme nemuseli žákům připomínat, jak by se u takového místa měli chovat, jakoby to místo samo k dětem promluvilo, ztišili a poslouchali výklad.

U pomníku je vybudován přírodní amfiteátr, odpočinkové lavičky a také naučná stezka, kterou jsme si prošli.

Někteří žáci naší školy jsou tělesně handicapovaní, proto jsme byli velmi rádi za bezbariérový přístup v celém prostranství pietního místa.


Expedice LETY - foto

Zpět