EXPEDICE KRTY

10.05.2014 19:25

Expedice Krty se zúčastnili žáci Rehabilitační třídy, Základní školy speciální I., II., III. a Základní školy praktické I., II.

V úterý 6.května 2014 po osmé hodině ranní jsme se všichni vydali na výlet do nedaleké obce Krty. Počasí nám opravdu přálo, byl slunečný den. Cesta rychle ubíhala a tak než jsme se nadáli, byli jsme na místě.

Na návsi malebné vesničky nás přivítala paní vychovatelka Irena Lebedová. Seznámila nás s programem „Expedice Krty“. Nejdříve jsme se dozvěděli něco o historii obce a o historii těžby žuly ve zdejších lomech, které se nacházejí nedaleko v lese. Starosta obce, pan Jaroslav Rambousek, nás pozval na obecní úřad, kde nám přiblížil její současnost. Prohlédli jsme si letecký snímek Krt, kde jsme mohli posoudit, jak se obec mění. Dále jsme byli pozváni na prohlídku opraveného sálu kulturního domu a kostela sv. Vojtěcha.

Poté jsme se rozloučili s panem starostou a odebrali se na dětské hřiště, které se nachází uprostřed obce. Zde jsme se nasvačili a načerpali síly na cestu do Krtských skal.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny, méně mobilní a imobilní žáci zůstali na dětském hřišti a využili jej k relaxaci. Do školy se vrátili pěšky po silnici. Ostatní žáci se vydali na vycházku do Krtských skal a k zatopenému lomu. V obci jsme téměř na každém kroku viděli, že žuly těžené v Krtech se hodně využívalo, např. při stavbě domů, mostů, pomníků, zdí, hráz rybníka.

Ve zdejších lesích jsme viděli mnoho velkých roztroušených balvanů. U jednoho z nich, „Čertova kamene“ jsme se zastavili a vyslechli jsme pověst vážící se k němu. Dále jsme pokračovali po vyznačené trase k zatopenému lomu. Zde jsme se dozvěděli o způsobu těžby žuly, o jejím zpracovávání a  využití.

V této oblasti bychom mohli vidět vzácné živočichy – ropucha obecná, čolek horský, čolek obecný, čolek velký. Je to významná ornitofauna a hnízdiště výra velkého. Našli bychom zde i mnoho významných rostlin např.  zimostrázek alpský.

Tady naše cesta končila a my jsme se vrátili do Krt na nádraží. Vlakem jsme odjeli zpět do školy do Jesenice.

Irena Lebedová, vychovatelka

Zpět