EXPEDICE KRAKOVEC

07.06.2015 19:08

Píše se rok 1383, v českých zemích vládne král Václav IV. a purkrabí Jíra z Roztok nechal vystavět Krakovec.  Ne nebojte se, nechci zde uvádět přednášku z dějepisu, ale tyto informace a mnoho dalších jsme se dozvěděli v rámci našeho celoškolního výletu na Krakovec.

Tato expedice nebyla vybrána náhodně, ale v rámci poznávání našeho regionu po stránce kulturní, historické i přírodovědné, ale také proto, že v letošním roce si připomínáme 600 let od upálení Jana Husa, který na Krakovci pobýval před odchodem do Kostnice.

Na Krakovci nás provázel kastelán pan Jiří Sobek, který nám sdělil velice pěknou záživnou formou, že Krakovec vlastně není hrad, jak se všichni domnívají, ale chalúpka a zároveň první zámek v Čechách. Dále jsme se dozvěděli, jak vznikl název Krakovec, jaké potoky se stékají pod Krakovcem, kdo zde pobýval v roce 1414, jaké pohádky se zde natáčely a mnoho dalších a dalších zajímavostí.

Po této prohlídce jsme se občerstvili a další náš cíl byl Machův mlýn. Část se svezla autobusem a autem a část šla pěšky krásnou přírodou. Cestou jsme pozorovali stromy, rostliny, šlo se kolem velkých včelích úlů, zhlédli jsme pěkný upravený Jankovic mlýn a zažili jsme i velké dobrodružství. Jaké? Museli jsme překonat devět brodů, abychom se na Machův mlýn dostali. Někteří z nás vše zvládli suchou nohou, někteří měli trochu mokré boty, ale to nám vůbec nevadilo, protože bylo krásné počasí a cesta se nám moc líbila a rychle nám ubíhala.

Na Machově mlýně jsme se opět občerstvili, pohráli si, koupili jsme si nějaké dobrůtky a vydali se všichni autobusem a autem zpět do školy. Když jsme přijížděli do Jesenice, zazpívali jsme si písničku „Sláva nazdar výletu.“

Výlet se nám všem opravdu líbil a těšíme se, že zase někdy vyrazíme na nějakou expedici. Mgr. Olga Hanauerová

 

Zpět