ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA - PTAČÍ STROM

15.02.2015 18:17

V rámci celoročního projektu EVVO ,,Ptačí strom jsme uskutečnili spoustu zajímavých aktivit. Na podzim 2014 jsme se seznámili s literárním dílem Ondřeje Sekory ,,Uprchlík na ptačím stromě“. Při vycházkách jsme pozorovali krásy přírody.

V listopadu 2014jsme se zúčastnili přednášky na téma ,,Dravci“. Na vlastní oči jsme měli možnost spatřit čtyři dravce – mládě sovy pálené, výra velkého, káně Harrisovo a orla stepního.

V hodinách tělesné výchovy jsme si hráli na sněhu, dělali sněhové koule a házeli na cíl. Při vycházkách jsme pozorovali, zda-li ,,Zima čaruje“.

Nezapomínáme na péči o ptáčky v zimě.  V předmětu ,,pracovní výchova“ jsme vyrobili a opravili krmítka, která jsme znovu zavěsili na stromy v okolí školy.  V tomto předmětu jsme vytvořili společnými silami kolektivní práci s názvem ,,Ptačí strom“. Z různých materiálů jsme vyrobili závěsy krmítek s ptáčkem a zápich ptáčků do kulatiny.

Ve výtvarných činnostech jsme různými výtvarnými technikami vytvořili dílka ,,Ptačci v zimě“.

Dne 10. února jsme se zúčastnili KARNEVALU, který uspořádaly paní vychovatelky ze školní družiny Libuška, Irena a Jana. Tématem bylo ,,Naše ptactvo“. Naše třída byla velmi úspěšná, neboť 2 děvčata Eliška a Veronika  se umístila na 1. místě, Anička na 4. místě a Tomáš na 5.místě.

Na fotografiích uvidíte, jak jsme byli při činnostech úspěšní.

zapsala: D. Jiroušková, tř. učitelka

fotografie: D. Jiroušková, A. Kinská, R. Bačová

Zpět