DUBEN V ZŠS II

12.07.2016 13:59

Tak jsme se konečně sešli všichni, celá třída ZŠS II. a užili si 13. 4. 2016 v Rakovníku HYDROTERAPII. Po úvodním nástupu, poučení o bezpečnosti jsme rozehřáli svá těla při rozcvičce. Již tradičně jsme hráli hry ,,Spadla lžička“, ,,Pásla ovečky“, prostě jsme dováděli, užívali si mokrou vodu se vším všudy – pásli koníky, splývali jsme a poprvé jsme vyzkoušeli osvětlení v bazénu.

Ve středu 20. 4. 2016 již tradičně proběhla CANISTERAPIE.  Navštívil nás čtyřnohý kamarád Bak a svojí přítomností nám zlepšil náladu. Zapomněli jsme na školní povinnosti a učení, užívali si přítulnost Baka. Jsme sice žáci 2. stupně, ale stejně se rádi pomazlíme a posedíme v kruhu s Bakem. Zábrany a ostych již nemáme, užíváme si chvilky pohody s Bakem.

Již tradičně jsme se zúčastnili DNU ZEMĚ (22. 4. 2016), naším úkolem bylo zasadit 3 keře maliníku. Nebyl to zcela lehký úkol, neboť vykopat jámu, správně zasadit keř, to dá spoustu práce.l Ale byli jsme úspěšní, dílko se zdařilo!

Po zahradnické práci jsme relaxovali u sestavování mozaiky z víček od PET lahví. Námětem byla postavička Večerníčku, která v tomto roce slaví 50. výročí.

 

Rádi se učíme novým věcem, ve výuce využíváme iPaDy. V předmětu psaní – využíváme aplikaci Psaní s motýlkem – zdokonalujeme se v nácviku velkých hůlkových písmen. V předmětu Informační a komunikační technologie (IkT) si Tuan Pham zahrál hru Baby Puzzle (stejné tvary). V předmětu čtení si procvičujeme orientaci na stránce v aplikaci puzzle – Pohádkové postavičky z Večerníčku, Pat a Mat.

geometrii už víme, co jsou geometrické pojmy – čára, přímka a úsečka. Ale jak narýsovat správně úsečku, tyto úsečky porovnat a určit, která je delší, to bylo náplní vyučovacích hodin.

Ve Čtení jsme pracovali s knihou Malované čtení z pohádky do pohádky a četli příběh O Budulínkovi. Procvičili jsme si čtení tiskacích písmen, orientaci na stránce a řádku, čtení vět s obrázky. Nacvičili jsme reprodukci této pohádky podle obrázků, dodržovali časový sled příběhu.

V rámci předmětu PV ( projektu EVVO ) jsme vytvořili minipařník a zaseli semínka petržele zahradní naťové a pažitky pravé. Na fotografiích uvidíte, jak jsme byli úspěšní.

Zpět