Dny Země 2022

10.05.2022 12:20

Naší pravidelnou akcí bývají na počátku jara, kdy už je venku krásné počasí, Dny Země. Tento školní rok  vyšly Dny Země na 3. – 5. května. Zahájení tohoto našeho jarního projektu bylo v úterý 3. května dopoledne ve školní družině. Paní ředitelka se přivítala s dětmi, zpětně se společně s dětmi poohlédla do minulých let našich společných Dnů Země, připomněla jednotlivé ptáky roku a na závěr rozdala jednotlivým třídám materiály s úkoly, které souvisely především s přírodou. Žáci tak mohli plnit aktivity jako je měření obvodu stromu, pojmenovávali jednotlivé části stromu, luštili křížovku, zodpovídali otázky, plnili úkoly spojené s péčí o třídní stromy a také pilně pracovali na školním pozemku, Sluneční zahradě i na jiných místech okolo školy. Dny Země jsme si společně opět zakončili ve školní družině, setkali jsme se následující týden – 10. května. Vyhodnotili jsme práci jednotlivých tříd a sdělili si i společné zážitky z minulého týdne. Všichni si aktivity ve spojitosti s Dny Země užili a důkazem jsou fotografie pořízené z jednotlivých tříd. Jako odměnu dostaly všechny třídy pozvánku na celoškolní akci na golfové hřiště v Podbořánkách. Žákům udělala odměna nesmírně velkou radost. Tak zase za rok! I když my se o okolí školy staráme poctivě průběžně po celý školní rok.

                                                                                                                                                                                                   Mgr. Renáta Jílková, ZŘŠ

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Dny_Zeme_2022/

 

Zpět