DĚTSKÝ DEN - POUŤ

24.06.2015 12:41

I v letošním školním roce jsme se žáky školní družiny a internátu oslavili jejich svátek na naší „pouti“. Oslava se konala ve středu 3. června.

Pro všechny byl připraven stánek s různými drobnostmi, které si žáci mohli koupit za „korunky“. Ty však mohli získat pouze za splnění několika úkolů. Čím více jich splnili, tím více „korunek“ si vydělali. Všechny úkoly byly zaměřené na celoškolní téma „Ptáci“. Stavěli hnízdečka, do připravených hnízd vkládali vajíčka, nabírali ptáčkům vodu a sypali zrníčka. Také poznávali různé druhy ptáčků podle obrázků a sestavovali „ptačí“ puzzle. Všichni pilně pracovali a za chviličku byl náš stánek skoro prázdný. Počasí nám tentokrát přálo a všichni si užili příjemné odpoledne.

                                                                                                                         Libuše Šmausová

Zpět