DĚTSKÝ DEN - POUŤ

26.06.2014 19:27

 

Každoročně slavíme s našimi žáky ze školní družiny a internátu jejich svátek – Den dětí. Letos jsme s p. vychovatelkami připravily pro žáky oslavu jejich svátku na středu 4. června. Všichni si mohli vyzkoušet své dovednosti na několika stanovištích, letos to byl hod na koš, ruské kuželky, věšení prádla na čas, řešení rébusů, skládání puzzlí na čas, plnění lahví vodou stříkacími pistolkami a další. Za splněný úkol získali „korunky“, za které si mohli nakoupit různé drobnosti, plyšáky nebo sladkosti v pouťovém stánku. Letošní průběh poutě nám však trochu pokazilo počasí, překvapil nás déšť, a tak jsme naší pouť přesunuli do tělocvičny. Ale i tak jsme si všichni užili pěkné odpoledne.

                                                  Libuše Šmausová

 

Zpět