DEN ZEMĚ

24.04.2016 17:00

Pátek 22. dubna 2016 byl pro žáky naší školy tak trochu jiný. Tento den přišli žáci do školy bez aktovek, v pracovním oblečení. Ve školní družině na ně čekalo malé překvapení. Sešli se zde proto, aby se seznámili s aktivitami a úkoly, které je provázely celým dnem – DNEM ZEMĚ. Den Země začínal pro všechny žáky stejně, prezentací, rozdáním pracovních listů a zahájením již tradiční mozaiky z PET víček v tělocvičně.  Pak každá třída postupovala podle harmonogramu aktivit.

Žáci naší školy se svými třídními učitelkami se podíleli na úklidu obce v lokalitě okolo kostela a fary.  Na školním pozemku vysadili nové jedlé rostliny, uklidili v okolí budovy školy a školní zahrady. Ani školní družina nezůstala pozadu a zapojila se do úklidu již ve středu 20. dubna 2016 odpoledne, kdy vyčistila okolí Drahouškého potoka. 

 

Věřím, že odměnou za vykonanou práci byl všem dobrý pocit na duši, že každý mohl alespoň malinko svými silami přispět k ochraně naší Země. 

                                      Mgr. Jana Měchurová
 

Zpět