DEN ZEMĚ

29.04.2014 09:20

Dne 15. dubna 2014 se naše škola zapojila do akce s názvem „Den Země“. Všichni žáci se již předem na tuto akci připravovali spolu, se svými třídními učitelkami, které je seznamovaly s významem ochrany přírody a vůbec všeho živého na naší zelené planetě.

Proto se žáci jednotlivých tříd se svými třídními učitelkami a asistentkami s elánem a pracovním nasazením postupně rozešli po okolí Jesenice uklízet nepořádek v našem okolí. Nejstarší žáci se pod vedením p. uč. Jitky Lacinové vydali směrem k vodojemu a zpět do Jesenice. Žáci ZŠP II společně s p. uč. Renatou Jílkovou zase čistili okolí Žulové stezky. Mladší žáci ze základní školy praktické se zapojili do úklidu pláže u Levitů a blízkého okolí dolního Fikače.

Ani děti ze základní školy speciální se nenechaly zahanbit a podílely na úklidu okolí školy za doprovodu osobních asistentek a třídních učitelek.

Věřím, že odměnou za vykonanou práci byl všem dobrý pocit na duši, že každý mohl alespoň malinko svými silami přispět k ochraně naší Země. 

Mgr. Jana Měchurová

 

Zpět