DEN ZEMĚ 5.5.2017

12.05.2017 12:10

Poprchává, je zataženo, ale to jen venku, nám dětem to nevadí, protože jsme připravení. Na co? No přeci na úklid. Dnešní den je v naší škole „ Den Země“! A to přeci znamená, že všichni žáci školy se alespoň malou mírou pokusí pomoci naší Zemi od nepořádku. Proto také všichni přišli do školy v pracovním oblečení, vybavení rukavicemi a pohodlnou obuví.

Žáci naší školy se svými třídními učitelkami se podíleli na úklidu obce v lokalitě okolo kostela a fary.  Na školním pozemku ošetřili, již v loni vysazené jedlé rostliny, uklidili v okolí budovy školy a školní zahrady. Ani školní družina nezůstala pozadu a již tradičně se zapojila se do úklidu okolí Drahoušského potoka. 

 

                                      Mgr. Jana Měchurová

Zpět