DEN DĚTÍ V ISŠ

10.06.2014 14:44

Jako každým rokem, tak i letos pořádala ISŠ Jesenice 3. 6. 2014 Den dětí. Na tuto akci se vždy těšíme a všechny naše třídy se jí účastní. Na úvod dětského dne zazpíval náš školní pěvecký sbor Sluníčko s pásmem písní Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého. Poté návštěvníkům zatančili žáci naší školy Zumbu. Následovaly již samotné akce – Integrovaný záchranný systém, střelba ze vzduchovky, ukázka modelů letadel. Během celého dopoledne žáci plnili úkoly na připravených stanovištích, kde byli žáci ze střední školy převlečeni za pohádkové bytosti. Jako odměnu získávali sladkosti. V průběhu dne si děti mohli opéct buřtíka. A samozřejmě nechyběl čaj a možnost zakoupení zákusků. Ale asi nejúžasnější zážitek byl pro nás seskok parašutistů. Všichni jsme odcházeli plni zážitků a už se těšíme na příští rok. 

Mgr. Radka Sunkovská

Zpět