ADAPTAČNÍ POBYT

27.09.2016 17:40

Adaptační pobyt proběhl v druhé polovině září. Celá naše třída se velice ráda účastnila této celoškolní akce. Noví žáci se zapojili do všech činností. Jako jeden úkol jsme měli vypracovat znak naší třídy. My jsme použili logo naší školy, kterým je sluníčko. Všechny žáky paní asistentka vyfotila a vytiskla, pak jsme si společně fotky nalepili na předtím namalované sluníčko. Mgr. Jitka Lacinová

Zpět