ČTENÍ - ÚNOR 2014

18.02.2014 17:27

První pololetí nám uteklo jako voda v potoce.  V kalendáři čteme, že je již měsíc únor a mohlo by se zdát, že v tomto zimním měsíci zahálíme, ale není tomu tak!

předmětu čtení  se samozřejmě učíme číst, ale také si hrajeme. Na koberci jsme si hráli s obrázky a písmeny, procvičovali jsme určování počáteční hlásky a písmene k daným obrázkům. Paní učitelka měla radost, že jsme vůbec nechybovali a byli všichni úspěšní.

K plnění dalšího úkolu jsme potřebovali zvukové kloboučky, tzv. bzučáky, pomocí kterých jsme určovali počet slabik ve slovech. To už byl těžší úkol, při kterém někteří chybovali.

Na závěr hodiny jsme pracovali na interaktivní tabuli. Procvičovali jsme orientaci na tabuli a četli obrázky. Nejtěžší úkol nás teprve čekal - rozlišování stejně znějících slov různého významu (zuby -na pile, zuby - v ústech). Vyhledávali a spojovali jsme dvojice slov stejně znějících. Nebylo to nic lehkého, ale s pomocí paní učitelky jsme správné dvojice určili a vyhledali. Tomuto tématu se budeme věnovat i příští vyučovací hodinu. Vyučovací hodina čtení nám utekla rychle a najednou byla přestávka.

A jak vyučovací hodina probíhala, můžete zhlédnout na fotografiích, které nafotila asistentka pedagoga Adriana Kinská.

                                                          Mgr. D. Jiroušková, tř. učitelka

 

Zpět