ČINNOST NAŠÍ TŘÍDY BEHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2015/16

17.03.2016 12:29
 

1. pololetí

17. 9. 2015 – 18. 9. 2015

Expedice Oráčov a adaptační pobyt zaměřený na EtV a EVVO

Jako každým rokem se vždy vzájemně seznamujeme, zvykáme si na sebe, a proto se opět konal adaptační pobyt, který byl tentokráte zaměřený na Etickou a Environmentální výchovu.

Dopoledne jsme se vydali poznávat okolí obce Oráčov, kdy naše třída vyrazila společně s dětmi z MŠ Oráčov na předem vytyčenou trasu plnit různé úkoly a hledat poklad. Vycházka s úkoly byla úžasná, moc se nám všem líbila a poklad za to opravdu stál.

Odpoledne, kdy jsme se vrátili z Oráčova, nás čekaly sice odpočinkové, ale také velmi zajímavé úkoly.

Po těchto činnostech jsme se nasvačili a odešli do autokempu Jesenice, kde jsme se ubytovali, rozdělali jsme oheň, zpívali písničky táborových ohňů a hráli jsme různé míčové hry.

Po večeři jsme seděli pod pergolou, jelikož nás trochu zradilo počasí a pršelo, ale nám to nevadilo. Vyprávěli jsme si příběhy, různé zážitky a hráli jsme společenské hry.

Adaptační pobyt jsme vyhodnotili a slavnostně zakončili druhý den ve školní družině.24. 9. 2015

Třídní výlet Praha – „ 50 let s Večerníčkem“

 

Umí jenom čtyři slova: „ Dobrý večer, dobrou noc“.
Každý den je říká znova, nenamluví toho moc………..

Ano, tak začíná písnička o nejznámější postavičce pro děti – o Večerníčkovi.

Letos oslavil Večerníček 50 let od svého vzniku a na jeho počest se konala v pražské Valdštejnské jízdárně výstava.

I my jsme se vydali vlakem do Prahy shlédnout tuto výstavu.

Viděli jsme všechny známé postavičky z večerníčků – Hajného Robátka, Krtečka, Macha a Šebestovou, Maxipsa Fíka, Rákosníčka a mnoho jiných a jiných, uchvátila nás Krakonošova zahrádka, promítání pohádek přímo na místě a mnoho dalších atrakcí.

Byly zde nainstalovány panely se jmény jednotlivých tvůrců pohádek jako např. – Adolf Born, Jiří Trnka, Zdeněk Miller, Josef Lada……

Po té jsme se vydali pěšky po starých zámeckých schodech na Pražský hrad, kde jsme si prohlédli Zlatou uličku, hradní nádvoří a samozřejmě Katedrálu sv. Víta.

Odtud jsme šli zpět na vlakové nádraží Dejvice a jeli jsme plni zážitků, příjemně unaveni a spokojeni domů.

Výlet se nám všem moc líbil a slíbili jsme si, že pokud bude možnost, že se opět vydáme poznávat taje a krásy Prahy.25. 9. 2015

Den s LČR

Jak už je každoroční tradicí, i v letošním roce jsme se zúčastnili na Sv. Hubertě Dne s LČR. Opět se plnily úkoly na jednotlivých stanovištích – poznávali jsme rostliny, stromy, houby, zvířata. Vyráběli jsme si různé maličkosti z přírodnin a vyplňovali pracovní listy.

Z Huberta jsme odcházeli spokojeni zpět do školy.

Dále jsme se zúčastnily Čertího dne ve škole, navštívili jsme Vánoční výstavu v místním muzeu, připravili jsme si program pro rodiče na vánoční posezení, které se konalo 11. prosince a těsně před Vánoci jsme navštívili naše oblíbené divadelní představení, které se konalo v KC  Rakovník, tentokrát na téma Krejčík Honza a Vánoce.

 

 

Poté jsme si odpočinuli během Vánoc a v lednu jsme přišli do školy odpočatí a plní elánu do učení.

Kromě toho, že jsme se pilně učili, nezapomněli jsme také na naše ptactvo a vyrobili jsme pro ptáčky krmítka.

Pak nás čekalo pololetní vysvědčení a tím jsme slavnostně zakončili polovinu školního roku a jsme zvědavi, co nám všechno přinese polovina druhá.

 

2. pololetí

Druhé pololetí jsme zahájili jarními prázdninami, což bylo velmi příjemné. Po prázdninách jsme se vrhli do učení a také nás čekaly a čekají další akce.

16. 2. 2016

Školní karneval

V letošním roce byl na téma: „S Večerníčkem křížem krážem přírodou“.

Pilně jsme se připravovali a vytvořili jsme si masky berušek.

Na karnevale nás přivítal Večerníček, pouštěly se písničky z večerníčků a pohádek, soutěžilo se a vyhrávaly se ceny. Karneval se nám moc líbil a těšíme se, že se bude opět konat příští rok.

 

15. 3. 2016

Hydroterapie

Naší oblíbenou hydroterapii jsme plánovali již dlouho a nakonec se nám podařilo vyjet do Aquasvěta v Chomutově.

Měli jsme tak trochu pánskou jízdu, jelikož jsme byli kromě paní učitelky a paní asistentky samí kluci.

Klouzali jsme se na klouzačce do vody, svezli jsme se v divoké řece, relaxovali jsme ve velké výřivce a vůbec se nám nechtělo odjet zpátky do školy na oběd.

Doufáme, že se ještě jednou v tomto pololetí na hydroterapii vydáme.

 

22. 4. 2016

Den Země

Den Země začínal pro všechny žáky stejně, prezentací, rozdáním pracovních listů a zahájením již tradiční mozaiky z PET víček v tělocvičně.  Pak každá třída postupovala podle harmonogramu aktivit.

Podíleli jsme se na úklidu obce v lokalitě okolo kostela a fary, na školním pozemku jsme vysadili nové jedlé rostliny a uklidili jsme okolí budovy školy a školní zahradu.

Tato akce se nám moc líbí, jelikož máme vždy velmi dobrý pocit z toho, že uděláme něco užitečného nejen pro sebe, ale i pro druhé spoluobčany města Jesenice.


10. 5. 2016

Naučná vycházka – Račí hrad

V tento den jsme se vydali na celé dopoledne do přírody, kde jsme se učili. Naším cílem byl Račí hrad, který se nachází nad rybníkem zvaný Fikač směrem na Kosobody.

Vyplňovali jsme pracovní listy, které nám připravila naše paní učitelka, dále jsme poznávali stromy, sbírali přírodniny, ale také jsme si četli krásnou knížku o strašidýlku Bubušákovi.

Na oběd jsme se vrátili zpět do školy a druhý den si společně vyrobili nástěnku a výstavku našich prací.

 

31. 5. 2016

Expedice Petrohrad

V rámci projektu EVVO se uskutečnila v měsíci květnu Expedice Petrohrad. Této expedice se zúčastnili z naší třídy pouze 2 žáci – Sašík a Terezka. 3li jsme petrohradskými lesy, kde byla vytyčena trasa. Obdrželi jsme mapu trasy cestou jsme si zahráli geocaching, hru na pomezí sportu a turistiky. V mapě měli označená místa, kde máme kešky hledat. Úkoly v keškách se týkaly oblasti přírodovědy, českého jazyka a dějepisu. Zároveň byl v schránce umístěn předmět na výměnu a zašifrovaná zpráva. I když nám počasí nepřálo, akce se vydařila a nám se vše moc líbilo.

9. 6. 2016

Expedice Soseň

Máte rádi pohádky a přírodu? My také, a proto jsme se rozhodli, že se uskuteční v rámci projektu EVVO „ Křížem krážem s večerníčkem“ expedice Sv. Hubert – Soseň.

Jako motivaci jsme ve škole shlédli krátkou prezentaci na téma „Les“ a pak jsme se vydali na cestu. Někteří šli pěšky již z Jesenice, někteří využili školní auto, ale všichni jsme se nejdříve setkali na Svatém Hubertu, kde nás paní Krumlová obeznámila z historií tamního loveckého zámečku.

Ze Svatého Huberta jsme se vydali krásnou lesní cestou na Soseň. Během cesty jsme plnili různé úkoly jak z oblasti přírodovědné, tak i v oblasti českého jazyka, dějepisu, prvouky, ale také jsme si zdokonalovali své pohybové dovednosti. V pracovních listech také nechyběly otázky, které se týkaly pohádek, příběhů a filmů.

V rámci plnění úkolů jsme měli vyluštit jméno skřítka, který nás celou cestu doprovázel v podobě hádanek a úkolů.

Na Sosni jsme si opékali buřty, zahráli míčové hry a navštívili jsme místní hospodářství paní Jelínkové.

Pak jsme se vydali zpět do školy. Celý den byl velmi pohodový, i když ráno to tak nevypadalo, jelikož se na nás nechtělo smát sluníčko, ale vše bylo dobré a celou cestu i celý den jsme měli krásné slunečné počasí.


23. 6. 2016
Třídní výlet – turistická vycházka Jesenice – Zbořený mlýn

Tento den jsme si sbalili batůžky, do kterých jsme si dali svačinu na celý den, plavky, ručník a vyrazili směrem na Viklan, což byla zhruba polovina naší cesty. Tady jsme se posilnili a vyrazili dále lesem, ale také kolem rybníka, přes louky a pole k rybníku Zbořený mlýn.

Během cesty jsme si plnili různé úkoly formou hádanek a her, pozorovali jsme krásnou přírodu, která je v okolí Jesenice a nakonec jsme se vykoupali a osvěžili v cíli naší cesty. Jelikož bylo velké horko, vykoupání a hry ve vodě byly velmi příjemné. Během pobytu u rybníka jsme samozřejmě nezapomněli na jídlo a pití.

Odpoledne pro nás přijelo školní auto a my jsme se v pořádku, i když trochu více opálení vrátili zpět do školy.

Dále jsme se ještě podíleli svojí účastí na celoškolních akcích, jako byla Notička, Letní turistický pobyt, Přírodovědná soutěž….Zprávičky z těchto akcí jsou samozřejmě zveřejněny na webových stránkách naší školy.

Školní rok jsme zakončili krásným celoškolním výletem 28. 6. 2016 „ Po stopách Oty Pavla“

Na tomto výletě jsme si užili spoustu legrace, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Navštívili jsme muzeum Oty Pavla, na loďce jsme přepluli řeku Berounku, občerstvili jsme se v legendární restauraci „U rozvědčíka“ a hlavně nás uchvátila nádherná příroda v povodí řeky Berounky. Celý den nám přálo krásné počasí, měli jsme skvělou náladu a vše se prostě vydařilo na jedničku.

Na konci školního roku jsme si společně zhodnotili naši práci za druhé pololetí a:

HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
 

 
Zpět