ČERVEN V ZŠS II

12.07.2016 15:10

Stalo se již tradicí, že DEN DĚTÍ pořádá Integrovaná střední škola Jesenice za podpory města Jesenice a vydatné pomoci sponzorů. Ve čtvrtek 2. 6. 2016 jsme se sešli v areálu ISŠ, abychom tento den oslavili. Při vstupu do ,,Pohádkového světa“ nás přivítaly víly a dostali jsme velkou a sladkou koblihu, do které jsme se s chutí zakousli. Bohužel počasí nám vůbec nepřálo, kapky deště neustávaly. Ani zpěv pěveckého sboru Sluníčko a country tance děvčat z ISŠ kapky deště nerozehnal.

Vzhledem k nepříznivému počasí jsme školním autem odjeli do naší školy a buřtíky nám upekli paní učitelky v troubě. Chutnaly výborně!

V rámci předmětu Čtení se seznamujeme s dětskou literaturou, básničkami a říkankami, leporely a encyklopediemi. V průběhu celého školního roku navštěvujeme knihovnu, která je nyní v areálu KD Jesenice. Je krásná, útulná a vše je nové. Naučili jsme se částečně orientovat v oddělení dětské literatury.  Pokud nevíme, je nám nápomocna paní učitelka či paní knihovnice Horáková. Určitě v návštěvách krásné knihovny budeme pokračovat i v příštím školním roce.

Dne 9.6. 2016 jsme se vydali na EXPEDICI SOSEŇ. Nejprve jsme se školním autem převezli na Svatý Hubert, kde jsme nejenom posvačili, ale prohlídli si zámeček Sv. Hubert a spoustu zajímavostí nám pověděla p. Krumlová. Její vyprávění bylo zajímavé a poutavé. Odpověděla nám na spoustu otázek, které jsme měli za úkol vypátrat. Poté naše kroky vedly lesními cestami, plnili jsme úkoly a luštili tajenku. Její znění byl název skřítka Stromovníčka. Užívali jsme si čerstvého vzduchu, krás přírody a úžasný pohled se nám naskytl v lomu Soseň. Tajemstvím oplýval také Boží kámen na Sosni. Po vydařeném turistickém výkonu naše kroky zavítaly do Rekreačního střediska Soseň, kde jsme si opékali buřtíky a odpočinuli. Využili jsme možnosti navštívil zvířátka u paní Jelínkové na Sosni, kde zvířátka ihned ochutnala suché pečivo, které jsme přinesli. S dobrou náladou jsme se vydali na zpáteční cestu do Jesenice. Naše třída došla až do Kosobod, poté nás odvezlo školní auto do školy. Byla to velmi vydařená expedice.

15. a 16.6.2016 se stalo tradicí, že se účastníme EXPEDICE DRAHOUŠ A LETNÍHO TURISTICKÉHO POBYTU v kempu Jesenice. Náš výšlap na Drahouš zase doprovázel déšť a pláštěnky nás chránily před kapkami deště. Ale nic nás neodradilo, abychom neplnili po cestě úkoly a nedorazili do cíle. Počasí se umoudřilo, a tak jsme opekli buřtíky, odpočinuli v Hostinci na Drahouši. Obědvali jsme ve školní jídelně a odpoledne se vydali na kemp v Jesenici. Ti zdatnější stavěli stany, ostatní se ubytovali v chatkách a užívali si volnočasových aktivit (hry s míčem, uzlování, číslovaná). Ve večerních hodinách jsme zpívali při táboráku. Následující den ráno nám svítilo sluníčko svými paprsky do tváře a v jeho přítomnosti jsme se nasnídali. Po ranních činnostech jsme sbalili stany, věci v chatkách a vydali se vycházkou směrem k Viklanu. Akce se nám moc líbila a těšíme se na příští pobyt.

V rámci projektu EVVO se dne 22. 6. 2016 uskutečnila PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ pro ostatní školská zařízení. Počasí nám přálo, naše přírodovědné znalosti a tábornické dovednosti jsme si ověřili při plnění úkolů na daných stanovištích. Někteří z nás byli úspěšní a obsadili přední místa.

 

Ve čtvrtek 23.6.2016 jsme uskutečnili třídní výlet. Vydali jsme se směrem k Hotelu Jesenice, abychom v rámci ozdravného pobytu zrelaxovali v SOLNÉ JESKYNI. Někteří z nás v klimatu jeskyně a v doprovodu relaxační hudby i usnuli. Po návštěvě jeskyně jsme si vychutnali svačinu a vydali se na zpáteční cestu. Plnili jsme úkoly tělovýchovné i přírodovědné. Těšíme se, že tuto akci zopakujeme.

 Zapsala: Mgr. D. Jiroušková, tř. uč. ZŠS II.

Fotografie: D. Jiroušková, A. Kinská

 

Zpět