ČERVEN 2017 V ZŠS II. - 2. část

29.06.2017 14:12

V rámci předmětu Počty jsme si procvičovali v praxi manipulaci s penězi. Vydali jsme se do obchůdku Nebe na Zemi, vyzkoušeli se základy společenského chování (pozdravy, poděkování) a nakoupili si dobrůtky – zdravé mlsání.

V hodinách Pracovní výchovy jsme zalévali třídní strom – buk zlatý a výpěstky na školním pozemku (jahody a ředkvičky). Odměnou nám byla ochutnávka prvních jahod.

Blíží se konec školního roku 2016/2017 a my jsme vůbec nezaháleli. Ve čtvrtek

15. 6. 2017 (dopoledne) se uskutečnila již tradiční vycházka na Drahouš, jejíž součástí bylo plnění tělovýchovných a přírodovědných úkolů. Vytvořili jsme koláž z barevných koleček a úspěšně vyluštili tajenku : VODNÍK ČESÍLKO!

V odpoledních hodinách jsme se někteří přesunuli na Kemp v Jesenici a těšili se na stanování a kempování. Nedílnou součástí byla stavba stanů, i když někteří z nás nocovali v chatkách. Počasí nám přálo, vydařil se táborový oheň a zazpívali jsme si při kytaře. Následující den 16. 6. 2017 jsme se po snídani přesunuli na pláž Velkého rybníka. Tam nás přivítala p. ředitelka Mgr. H. Vanická a víla Zlatuška. Vyzkoušeli jsme si tzv. rýžování zlata. V sítech se nám leskly kamínky, za které jsme si vysloužily chutnou svačinu a dle vlastního výběru jsme se s chutí do ní pustili. Naše třída byla při rýžování nejúspěšnější, v sítu jsme měli 21 lesklých kamínků. Moc se nám to líbilo a těšíme se zase příště!

Dne 27. 6. 2017 se naše třída již tradičně vydala na Hotel v Jesenici, kde jsme si užívali relaxace, pohody a odpočinku v solné jeskyni. Pozorovali jsme krásy Jesenice (Velký rybník), sbírali a určovali rostliny. Byl to opět vydařený, i když nás na zpáteční cestě zastihl déšť. Některé úkoly jsme plnili tedy ve třídě.

Fotografie, zapsala: Mgr. D. Jiroušková, tř. učitelka

Zpět