ČERTÍ DEN 4.12.2015

07.12.2015 19:21

Jako tradičně každý rok, tak i v pátek 4. 12. 2015 k nám na návštěvu přišel Mikuláš se svými přáteli – dvěma čerty a andělem. Do školy všichni dorazili kolem deváté hodiny. Nejprve zkontroloval spodní část budovy, to znamená paní ředitelku, paní ekonomku, paní uklízečky s pány školníky, paní vedoucí vychovatelku v družině a nemohly chybět také paní kuchařky. V těchto prostorách proběhlo všechno v pořádku, i dospělí v tento den dostali za hezké chování za celý rok odměnu v podobě mandarinky. Ve vyšších patrech školy však hříšníků postupně přibývalo. Mikuláš se svou družinou se podíval nejprve do druhého patra, kde se objevilo nejvíce hříšníků za celý rok. Zde se čerti trochu více vyřádili, někteří svatosvatě slibovali, jak budou po celý rok hodní, snaživí a to proto, aby si je čerti nevzali s sebou do pekla. Ale tito hříšníci nakonec dostali také odměnu – tentokráte to byla mandarinka se sladkým mikulášským perníkem. Odměny dával dětem sám anděl. Postupně se tak Mikuláš a jeho kamarádi podívali do všech tříd, kde si každá třída s paní učitelkou připravila básničku a úkoly, které poslal Mikuláš v týdnu před svým příchodem v podobě dopisu. Po nadílce se uskutečnila mikulášská diskotéka v tělocvičně, kterou měly na starost paní vychovatelky ze školní družiny. Den se nám všem moc líbil a těšíme se tak už na příští rok!

 

                                    Mgr. Renáta Jílková, Mgr. Jitka Lacinová

fotografie zde:www.zmapjesenice.cz/fotogalerie/

Zpět