Čertí den 2017

05.12.2017 10:00

Čas neúprosně letí a opět jsme se dočkali toho dlouho očekávaného dne. Do školy k nám zase po roce v úterý 5. 12. 2017 přišel na návštěvu svatý Mikuláš se svou věrnou družinou v podobě dvou čertů a anděla.

V letošním roce se zúčastnili čertího dne dva žáci z naší školy – ze ZŠ II a Prš II. Dva dobrovolníky jsme našli u bývalých žáků naší školy, které jsme si chvíli půjčili z Integrované střední školy v Jesenici. Přípravy proběhly ráno o první vyučovací hodinu a poté jsme se odebrali pomaloučku a potichoučku (zatím) do budovy školy. Čekala nás pekelná návštěva u paní ředitelky a paní ekonomky, u pana školníka a paní uklízeček, nechybělo samozřejmě zastavení ve školní jídelně, kde nás očekávaly paní kuchařky s paní hospodářkou.

Kolem deváté hodiny se mikulášská družina rozhodla, že půjde na návštěvu do jednotlivých tříd. Začala v prvním patře a pokračovala do patra druhého. Až na malé výjimky, co se týká nějakých zlobidel, tak byly všechny děti po celý rok hodné a mohly tak dostat od anděla

a Mikuláše odměnu v podobě ručně pečených a zdobených perníčků, perníků s čertem, vitaminové tečky – mandarinky. A jelikož byly samozřejmě hodné všechny paní učitelky a paní asistentky, tak i ony byly odměněny perníčkem a mandarinkou. Okolo velké přestávky mikulášská družina ukončila pouť v naší škole a odebrala se dále, za dalšími dětmi – ať už za hodnými, či za zlobivými.

Abychom ještě oslavili dnešní Čertí den, po dopolední svačině nás čekala čertovsky dobrá diskotéka v tělocvičně. Tímto patří velké díky paním asistentkám Kláře Hanzlové a Lence Perglové za krásně připravený program pro děti v podobě soutěží, her a hezky zvolených písniček pro pořádné dovádění.

Tak zase za rok! A uvidíme, kdo bude příští rok zase o něco hodnější…

 

 

                                                                                                                                            Mgr. Renáta Jílková, Mgr. Jitka Lacinová

 

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Certi_den_2017/

Zpět