Celoškolní výlet Skryje

23.06.2022 13:49

Blíží se nám konec školního roku a tak jsme si ho rozhodli zpříjemnit celoškolním výletem. Náš výlet byl naplánován na čtvrtek 23. 6. 2022 do města Skryje a jeho blízkého okolí. Po osmé hodině ráno jsme autobusem odjížděli od školy natěšení na to, co všechno nás bude v daný den čekat. Po příjezdu do městečka nás čekala návštěva místního muzea J. Barranda, kterému dal jméno jeden z nejslavnějších archeologů v historii českých zemí, a jehož hlavním předmětem byla sbírka nálezů trilobitů z doby prvohor. Muzeem nás provázela paní průvodkyně, která nám popisovala historii trilobitů, jejich nalezení výše zmíněným archeologem ve městě Skryje, a také jsme se podívali na jednotlivé místní nálezy. V závěru návštěvy jsme si vyzkoušeli objevení vlastního trilobita, a to pomocí kladiva, kterého jsme ve sklepních prostorech rozbíjeli v navezené břidlici. Tím však náš výlet zdaleka nekončil. Následoval přesun na zahrádku místní cukrárny, kde jsme si snědli svačinu a osvěžili se nanukem. Poté na nás již čekal autobus a přepravil nás na malé přírodní parkoviště, které bylo přibližně 2 km od Skryjských jezírek. Zde končila naše cesta dopravním prostředkem a dále jsme se vydali pěšky. Cesta k jezírkům vedla lesem, kolem Zbirožského potoku, a tak jsme se mohli kochat místní přírodou, která připomínala prales. Při příchodu k jezírkům před námi z lesního porostu vystupovaly jednolité kamenné stráně, ve kterých se zdálo, že není sebemenší místo na průtok vody. Teprve při pečlivějším pohledu se ukázala úzká strž, kterou protékala voda. U jezírek bylo příjemně, proto jsme si zde chvilku odpočinuli a trochu si zařádili ve vodě. Během zpáteční cesty jsme se ještě zastavili na úseku, kde procházející návštěvníci vybudovali desítky kamenných mohylek, a my si zde postavili také své vlastní. Poté nás již autobus dopravil zpět ke škole a my si cestou vyprávěli zážitky z celého dne. Celý den nás provázelo sluníčko, teplé počasí a dobrá nálada. Výlet se nám moc líbil a odnášíme si z něho spoustu krásných zážitků.

                                                                                                                                                                               Ing. Veronika Součková

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Celoskolni_vylet_Skryje_2022/

 

 

Zpět