CELOŠKOLNÍ VÝLET DO TECHNICKÉHO MUZEA V PRAZE – 26. 4. 2016

03.05.2016 17:02

Počasí nebylo zrovna příznivé k uskutečnění výletu, přesto všichni žáci ráno jásali, když se před školou objevil nablýskaný autobus značky Mercedes. Bez velkého zdržování nastoupili a přesně v osm hodin jsme vyrazili směrem k Praze. Cesta uběhla rychle a v půl desáté jsme parkovali hned vedle muzea.  Při vstupu do muzea zaujali některé žáky otočné dveře. Imobilní žáci využili bočního výtahu. Všichni jsme uvítali velkou šatnu s příjemnou obsluhou. Po odstrojení se žáci rozdělili podle tříd do skupin. Každá třídní učitelka měla předem připravenou náplň prohlídky podle schopností a možností svých žáků a tak nebylo na co čekat. Všichni se rozprchli po vybraných expozicích.  Nikomu z nás ani nevadilo, že celý den v Praze pršelo.  Prohlídku muzea si děti náramně užili, někteří využili také restauraci k občerstvení. Na odjezd jsme byli domluveni na půl druhou. Autobus na nás čekal opět před budovou muzea. Cesta zpět utekla stejně rychle. Ke škole jsme dorazili ve tři hodiny odpoledne plni skvělých zážitků z expozic.

                                       Mgr. Jana Měchurová

Další fotografie zde:cms.zmapjesenice.webnode.cz/fotogalerie/

Zpět