ČARODĚJNICE

09.05.2016 13:32

30. dubna, kdy se staví „Máj“, se ještě někde dodržuje tradice „Pálení čarodějnic“. My se žáky školní družiny a internátu tuto tradici také dodržujeme a od pondělí 25. dubna do pátku 29. dubna jsme uspořádali celý čarodějnický týden. V pondělí se všichni seznámili s tradicí „Pálení čarodějnic“ a večer na internátě si žáci s p. vychovatelkami několik čarodějnic vyrobili. K výrobě použili různý materiál. V úterý si každý svoji čarodějnici nakreslil nebo namaloval. Ve středu vypuklo pravé čarodějnické sportovní odpoledne. Přišla mezi nás čarodějnice Bodymíra, která si chtěla vybrat kolegyně pro sobotní taneční rej u velkého ohně. Ale chtěla si vybrat jen ty nejšikovnější, a tak všichni museli splnit drobné úkoly, které si pro ně připravila. Např. let na koštěti, hod koštětem, skládání obrázku čarodějnice, přeskakování přes kameny apod. Na závěr si každý z kouzelného sáčku vytáhl za svoji snahu sladkou myš, na které si pochutnal. Tento den nám moc nepřálo počasí, a tak se sportovní odpoledne odehrálo v tělocvičně. Večer pak všechny čekalo překvapení v podobě filmu „Dívka na koštěti“. Ve čtvrtek jsme si všichni poslechli a zazpívali několik písní o čarodějnicích a na závěr celého týdne si ještě všichni s čarodějnicemi zatančili.                                                                        

                                                                                                    Libuše Šmausová

Zpět