ČARODĚJNICE 2017

15.05.2017 17:17

V týdnu 24. – 28. dubna probíhal jako každý rok týden čarodějnic.  Během tohoto týdne se děti z družiny a internátu seznámily s tradicí „Filipojakubské noci“ a také s tradicí stavění májky.  Při tvořivém ateliéru si děti vyrobily několik čarodějnic letících na košťatech z různého materiálu, dále si nakreslily nebo namalovaly svou vlastní čarodějnici. Během středečního odpoledne k dětem zavítala čarodějnice Bludimíra a Elvíra. Chtěly si vybrat nejšikovnější kolegy k nedělnímu tanečnímu reji u velkého ohně.  Připravily si pro děti čarodějnickou zkoušku, která byla složena z několika disciplín.  A to – slalom na koštěti, hod koštětem, netopýří kuželky, prolezení pavučiny, namotání provázku s krysou Pepinou a nakonec si z kouzelného sáčku každý vylovit sladkou odměnu. Protože nám počasí nepřálo, musela se čarodějnická zkouška konat v tělocvičně. Večer bylo naplánované opékání vuřtů, ale počasí se neumoudřilo a tak jsme si táborák přesunuli na další týden. Děti si místo toho zhlédly klasickou pohádku „Dívka na koštěti“. Na závěr týdne se naučily novou píseň „Čarodějnice na kopečku“ a zopakovaly i ty, které už znají. Dětem se tento týden velmi líbil.

Napsala Bc. Tomašovská Pavlína 

Zpět