CANISTERAPIE ZA 1. POLOLETÍ 2016/2017

25.01.2017 07:01

V 1. pololetí školní roku 2016/ 2017 se canisterapie aktivně účastnilo 41 žáků.

Setkání probíhala při pobytu venku (Velký rybník, Sluneční zahrada), v tělocvičně, školní družině a v kmenových třídách. Někteří žáci se naučili venčit Baka, užili si před školou zimních radovánek. Pes Bak se vždy do školy těší, náklonnost projevuje žákům vlídností, přítulností a vrtěním ocásku. Žáci respektují čtyřnohéno kamaráda a on respektuje je. Vždy je zřejmá pohoda, vzájemná radost všech zúčastněných a spokojenost.

Žáci jsou v kontaktu otevřenější, nebojí se Bakovi otřít srst od deště nebo otřít tlamu od vody (pití z misky). Lépe zvládají artikulaci a intonaci při základních povelech:

,,Ke mně!“, ,,Sedni!“. Velkým pokrokem je polohování se psem Bakem, kdy žáci reagují na psí teplo, ale také na rytmus jeho dechu a srdce; z fotografií je zřejmá pohoda, spokojenost a úsměv.

 

Fotografie: Jiroušková, Mourová

Zapsala: Mgr. Jiroušková

Zpět