CANISTERAPIE ANEB TERAPIE PSEM

17.06.2015 11:03

V tomto školním roce 2014/15 probíhala canisterapie ve všech 7 třídách naší školy, vždy 1x za 14 dní.

V 1. pololetí se účastnilo 34 žáků, ve 2. pololetí k naší radosti přibyli další žáci, a tak to bylo celkem 40 žáků.

Můžu říci, že pes Bak vždy svou přítomností mezi žáky i dospělými navodí dobrou náladu, vyloudí úsměv na tváři (žáci zapomenou na těkavé pohyby) a jsou i tací, kteří hned projevují svoji náklonnost slovním přivítáním, pohlazení (uvolnění svalů a natažení prstů, které jsou v křeči) či vroucím objetím.

Na naší škole probíhá forma canisterapie kolektivní, ale i individuální. Canisterapie probíhá ve třídách, v tělocvičně a na Sluneční zahradě.

Canisterapie je zaměřena:

·       na vytváření pozitivních vztahů ke zvířatům a zbavení se ostychu před pejskem většího vzrůstu

·       na rozvoj citových vztahů – hlazení psa, mazlení

·       na komunikaci se psem – snížení nesmělosti a uzavřenosti

·       na rozvoj jemné a hrubé motoriky

Vše probíhá v atmosféře klidu a formou hry, což mají rádi nejenom žáci, ale i pes Bak.

Cílenou hrou a plněním různých úkolů učíme žáky udržet pozornost, snažíme se zvyšovat u žáků dobu soustředění na danou činnost.

Součástí je pozorování a vnímání toho, jak se chová pes a jak ,,dokáže“ poslouchat.

 

Jaké jsou oblíbené činnosti žáků a psa Baka?

Ø orientace v prostoru (vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, na)

Ø chůze daným směrem, chůze po schodech, slalom

Ø běh daným směrem, běh kolem mety

Ø lezení, podlézání a přelézání

Ø přeskoky přes čáru, lano a lavičku

Ø připínání obojků (různé barvy a typy) a vodítek

Ø povely základní poslušnosti „Ke mně!“, „Sedni!“

Ø dávání odměny (piškotů) z dlaně či z části těla

Ø česání a kartáčování

Zapsala: Mgr. D. Jiroušková

Fotografie: Mgr. O. Hanauerová, Mgr. M. Uhrová, Mgr. D. Jiroušková

další fotografie zde: www.zmapjesenice.cz/fotogalerie/#a9-4-2014-019-jpg

Zpět