CANISTERAPIE 2015/2016

19.02.2016 19:02

Speciálně pedagogická péče – canisterapie – probíhá 1x za 14 dní. 

39 přihlášených žáků se účastní aktivit se psem Bakem, které probíhají v komunikačním kruhu, v prostorách tříd, na Sluneční zahradě a v tělocvičně.

Canisterapie probíhá formou kolektivní i individuální.  Pes Bak se stal pro žáky dobrým kamarádem, žáci mu projevují bezprostřední náklonnost – přívětivé oslovování, hlazení a vřelé objetí; někteří žáci v přítomnosti pejska jsou méně hluční, mluví tišeji a jsou klidnější. Žáci jsou k Bakovi důvěřivější, a to se příznivě projevuje při metodě polohování. Cílenou hrou a plněním různých úkolů se žáci snaží udržet pozornost, zvyšovat soustředění na danou činnost.

fotografie: D. Jiroušková, R. Sunkovská, M. Uhrová

zapsala: D. Jiroušková

Zpět