BŘEZEN V NAŠÍ TŘÍDĚ

08.03.2016 18:17

Březen je měsíc jara. S chutí jsme se pustili do nácviku Jarní písničky, abychom přivolali skutečné jaro.  Z vybarvených kytiček (sněženka, petrklíč, sedmikráska) jsme si vytvořili barevné leporelo. V hodině PV jsme pracovali s přírodním provázkem a přírodninami, kombinaci materiálů jsme vytvořili jarní kytičky.  Při hře s barvami jsme vytvořili záhon tulipánů. Výzdoba ve třídě i na chodbě v 1. patře je toho důkazem.

Společně jsme opakovali a procvičovali analýzu slov na interaktivní tabuli. Vytvářením dvojic obrázek – slovo jsme si zopakovali syntézu slov. Zdeněk četl obrázky k hlásce a písmenu kK, Veronika četla globální metodou věty z tématu škola – hračky. Tomáš opakoval čtení slov typu kapr a doplňoval slabiky dy-dý,di-dí do slov.

              

              

HYDROTERAPIE   2.3. 2016

Po nástupu jsme se s chutí pustili do rozcvičky ve vodě, protáhli jsme si svaly a končetiny.  V kruhu jsme hráli pohybové hry ve vodě (Ovečka, Lžička, Vodník) a zopakovali si vodní koníky s pěnovou hadicí.  Nejvíce se nám líbila jízda na pěnovém mostě – nejprve s paní učitelkou, poté samostatně (práce nohou). Nechali jsme se masírovat vodou z chrliče, nacvičovali jsme leh na vodě a práci nohou, hráli přehazovanou  s míčem. Součástí byla relaxace v hydromasážní vaně.

                                          Zapsala, fotografovala: Mgr.D.Jiroušková

Zpět