Bramboriáda 2021

15.10.2021 11:22

Stejně jako v loňském roce proběhla na naší škole bramboriáda. Přeci jenom se ale trochu od té loňské lišila. Tento školní rok jsme si totiž poprvé užili sklizeň brambor na políčku. Vybrané brambory byly použity během dvou bramborových dnů. Hlavním cílem bramboriády bylo seznámení dětí s podzimními plody, dle možnosti orientace v ročních obdobích, rozvoj smyslového vnímání a podpora řečových schopností pomocí říkanek s pohybem.

Součástí této akce byla taktéž soutěž „O největší bramboru“.  

Každý z žáků si přinesl do školy dvě brambory a potom už to nastalo! Ráno si každá třída bramboriádu zahájila přečtením dopisu o průběhu dne. Všichni se seznámili s úkoly, které byly připraveny v tělocvičně a ve školní kuchyňce. Žáci z vyšších tříd pekli bramborové řezy pro žáky z ostatních tříd, další vyráběli miss bramboru, bramborové ježečky, smažili bramboráky a plnili v hlavních předmětech pracovní listy tématicky zaměřené.

Bramboriádu jsme si užili a odměnou nám byly křupavé brambůrky a opravdu povedené bramborové řezy. Děkujeme našim spolužákům za dobroty.

Bramboriádě zdar!

                                                                                                                                                                                                             Bc. Šárka Fialová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Bramboriada_2021/

Zpět