BEBEFIČNÍ A CHARITATIVNÍ AKCE PRO ZŠ, MŠS A PRŠ JESENICE

10.06.2014 18:02

 

Přičiněním patronky školy, paní Jitky Hrabalové, se podařilo uspořádat další charitativní akci ve prospěch školy na Golfovém hřišti v Mostě. Patronka vedla veškerá jednání mezi ředitelkou školy
a prezidentem golfového klubu Ing. Jiřím Mannem, MBA . S I. Golfovým Clubem Most o. s. bylo sepsáno memorandum a rýsuje se dlouhodobější spolupráce v oblasti sportování hendikepovaných dětí. První aktivitou ve vzájemné spolupráci byla návštěva sedmi žáků školy na golfovém hřišti. Účastnili se žáci vyšších ročníků s méně závažným zdravotním postižením. Důvodem výběru těchto žáků byla vzdálenost z Jesenice do Mostu a vysoké letní teploty, které v sobotu 7. 6. panovaly.        

Na golfovém hřišti v Mostu nás přivítal prezident golfového klubu, hostem turnaje byl také primátor města s manželkou. Pro žáky školy byla připravena golfová akademie, pod vedením příjemné trenérky. Manažer hřiště připravil pro žáky další aktivity – seznámení s golfovým názvoslovím, vybavením, hřištěm. Bylo zajištěno pohoštění a nálada byla velmi příjemná a přívětivá. Na hřišti nám bylo umožněno instalovat prodejní výstavu výrobků žáků školy. Část výrobků jsme použili jako odměny pro vítěze soutěží golfistů.  Výrobky sklidily tradiční úspěch a celkový výtěžek z prodeje byl 3. 606,- Kč. Další finanční částku získala škola od I. Golfového Clubu v Mostě, na podporu volnočasových a zážitkových aktivit jsme obdrželi 21. 424,- Kč.

Velké poděkování patří zejména Ing. Jiřímu Mannovi, MBA, patronce školy Jitce Hrabalové
a kolegům, kteří věnují svůj čas žákům školy i v době víkendu a snaží se podporovat aktivity, které přímo nesouvisí se vzděláváním. Právě tyto nadstavbové aktivity jsou pro školu velmi významné. Přináší škole finanční podporu, posilují sociální cítění a etické chování, rozšiřují žákům povědomí
o oblastech života, které by jim zůstaly jinak utajené.                                 

Ještě jednou velké díky všem, kteří nám pomáháte                      Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

 

Zpět