ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 2017

13.06.2017 14:50

 „Sportovci a sportovkyně, ti nemají nožky líné. Plavou, skáčou, střílí, sprintují, stopkami si časy stopují…“, to jsou úvodní slova písně s názvem „Olympijská“. Tu jsme si zpívali se žáky školní družiny před naší atletickou olympiádou, kterou jsme uskutečnili ve středu 7. června. Po obědě jsme se všichni přesunuli na hřiště u základní školy, kde jsme olympiádu uspořádali. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin podle jejich pohybových schopností a dovedností a soutěžilo se ve třech sportovních disciplínách – běh na 50 m, hod kriketovým míčkem a skok do dálky. Kdo měl zájem a odvahu, mohl se ještě na závěr zúčastnit běhu na 400 m. Do plnění sportovních disciplín se zapojili i naši nejmenší a imobilní žáci za dohledu
p. asistentek. Všichni žáci podali moc pěkné výkony. Z olympiády si odnesli diplom a zlatou medaili, kterou si vyrobili ve tvořivém ateliéru.

                                                                                                     Zapsala Libuše Šmausová

Zpět