Adventní zpívání

20.12.2011 17:55

V době adventu jsme se žáky školní družiny a internátu nacvičili pásmo vánočních písní a básniček, se kterým jsme vystoupili na vernisáži výstavy vánočních výrobků a dekorací v místním Muzeu T. G. Masaryka. Také jsme jím potěšili babičky a dědečky v pečovatelském domě v Jesenici. Obě vystoupení se zdařila a byla veřejností kladně hodnocena.

Zpět