ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ PRO VIKTORKU

16.12.2014 20:21

Byli jsme paní starostkou obce požádáni o charitativní vystoupení třetí adventní neděli 14. prosince v podvečer u vánočního stromku v obci Krušovice. Protože se jednalo o neděli, bylo to pro nás trochu komplikované, ale nakonec jsme v komorní sestavě školního sboru a vyrazili směrem Krušovice. Vánoční strom u místního obecního úřadu byl osvětlen modrobíle a lidí se sešlo poměrně hodně. Písně s vánoční tématikou zpíval David Parpel, Maruška Benešová, Jiří Dohnal a Honza Slánský. Vystoupení jsme zahájili písní Maminčin perník pokračovali staročeskou koledou Zajíc a Kvasnice, další písní byl Prosinec a rozloučili jsme se rytmickou veselou písní Koleda, koleda Štěpáne. Doprovodem ke zpěvu byl tradičně klavír a rytmické hudební nástroje – buben, dřívka, zvonek. Odměnou za vystoupení byl nejen dobrý pocit z velkého potlesku, ale i dobrá čokoláda. Jsme rádi, že jsme mohli svým vystoupením podpořit nemocnou Viktorku.

Mgr. Markéta Uhrová

Zpět