ADAPTAČNÍ TURISTICKÝ POBYT

20.09.2014 15:28

V letošním školním roce téměř do každé třídy přišel nový žák, proto se nabízelo uskutečnit adaptační turistický pobyt. ATP se konal ve dnech 11. - 12. září 2014.

Ve čtvrtek se žáci po zaznění signálu sešli se všemi pedagogickými pracovníky školy v tělocvičně, kde proběhlo zahájení ATP. Poté se všichni přesunuli do školní družiny, kde se seznámili s první částí programu. Paní ředitelka motivovala všechny žáky k ochraně přírody a pozorování ptactva, které bylo součástí dopolední turisticko-přírodovědné vycházky s velmi zajímavými úkoly. Po vycházce jsme se těšili na oběd, protože nám v přírodě opravdu vyhládlo. Po obědě všichni žáci odpočívali při četbě příběhů nebo při činnostech s přírodovědnými vzdělávacími materiály.

V čase odpolední svačiny nás někteří žáci, kteří se nechtěli zúčastnit ATP, opustili, odešli domů a pro účastníky bylo připraveno malé překvapení. Školní družina připravila „pouť“. Kolotoč jsme sice neměli, ale zato bylo připraveno mnoho soutěží a školní jarmark. Každý si mohl za získané žetony něco koupit.

Po jarmarku nás čekalo vytoužené stavění stanů, ale nebylo to ledajaké stavění, protože počasí se začalo kazit a oblohu zatáhly černé mraky, stavěli jsme stany v tělocvičně, to bylo pro děti překvapení a hlavně velká zábava. Všichni bychom se do stanů v tělocvičně nevešli, a tak se někteří žáci ubytovali ve svých třídách.

Po stavbě stanů a ubytování jsme se navečeřeli a hurá za dalšími aktivitami. Žáci se rozdělili do několika skupin podle zájmu s ohledem na nabízené činnosti. Někteří se dali do přípravy palačinek, muffin, někteří dokonce vařili buřt guláš na druhou večeři a ti, co se necítili na vaření, zpívali z plna hrdla při hře kytary a hráli zábavné společenské hry. A co nás čekalo po druhé večeři a sladké odměně? Byla to tajuplná cesta po budově školy za svitu svíček v lucerničkách. Po cestě žáci museli sbírat různé ingredience pro další plnění posledních úkolů dnešního dne. Po jejich splnění se žáci odebrali do připravených „pelíšků“ a za milého povídání a vyprávění svých pedagogů sladce usnuli.

Druhý den ráno se žáci probouzeli postupně a po skupinkách si odcházeli na snídani. Po snídani jsme se dali všichni do balení. Skládali jsme stany, uklízeli třídy tak, aby vše bylo v pořádku připravené na pondělí. Do svačiny bylo vše připraveno a uklizeno. Po svačině nás čekal zábavný program ve školní družině, který byl určen mladším. V červené třídě byl připraven zábavný program pro starší žáky. Adaptační turistický pobyt byl ukončen výborným pátečním obědem, veselou náladou a přáním všech zúčastněných -  nocovat zase ve škole nebo ve stanu na kempu.   

Mgr. Jana Měchurová

Zpět