Adaptační přírodovědně turistický pobyt 2018

16.09.2018 08:42

V letošním školním roce téměř do každé třídy přišel nový žák, proto se nabízelo uskutečnit adaptační přírodovědně turistický pobyt. ATP se konal ve dnech 14. - 15. září 2018.

Ve čtvrtek ráno se všichni žáci sešli se všemi pedagogickými pracovníky školy v tělocvičně, kde proběhlo zahájení ATP. Poté se všichni vydali na vycházku směrem k Viklanu, kde plnili spoustu zajímavých úkolů se zaměřením na etickou výchovu. Některé z nich vyžadovaly spolupráci celé skupiny. Po vycházce jsme se těšili na oběd, protože nám v přírodě opravdu vyhládlo. Žáci ZŠ II. spolu s třídní učitelkou R. Jílkovou nám všem zatím postavili stany a ušetřili volný čas na odpolední sportovní radovánky. Po obědě někteří žáci odpočívali při četbě příběhů nebo při činnostech s přírodovědnými vzdělávacími materiály, jiní se zašli podívat do muzea na výstavu fotek.

Po odpolední svačině jsme se začali pomalu přesouvat do kempu, kde se doslova konala sportovní olympiáda v netradičních disciplínách, které připravila školní družina a my jsme si je všichni parádně užili.

Byl čas na večeři, která se tradičně rozdávala do ešusu. Na to se vždycky moc těšíme. A po večeři se začal připravovat táborák. Zpívali bychom u něj snad i do rána, vůbec se nám nechtělo do hajan.

Druhý den ráno jsme se probouzeli postupně a po skupinkách si odcházeli na snídani. Po snídani jsme se seskupili u altánku a paní ředitelka nás seznámila s dopoledním programem. Každá třída měla svoji barvu a pátrala v lese po vyznačené trase po dopisech, z kterých měla složit úkol dne.

Po splnění úkolů se všechny třídy přesunuly do školní družiny, kde proběhlo vyhodnocení úkolů za oba dva dny. Dokonce jsme si stihli prohlédnout i fotky. V průběhu tohoto pobytu jsme tak měli možnost poznat své nové spolužáky, najít si nové kamarády a vytvořit dobré třídní kolektivy. Bylo to zkrátka fajn.

Adaptační turistický pobyt byl ukončen výborným pátečním obědem, veselou náladou a přáním všech zúčastněných -  nocovat zase příště ve stanu na kempu.    

                                                                                                                                                                                            Mgr. Jana Měchurová

 

Fotky naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/Adaptacni_prirodovedne_turisticky_pobyt_2018/

 

Zpět