Adaptační pobyt 2020

12.09.2020 12:13

Ve dnech 10 – 11. září 2020 jsme se zúčastnili adaptačního pobytu. Cílem tohoto pobytu bylo seznámit nové žáky se spolužáky, pedagogy, prostředím školy a okolím Jesenicka. První den jsme putovali Jesenickem po Žulové stezce a plnili jsme přírodovědnou soutěž. Poznávali jsme rostliny, byliny, stromy, keře, savce a ryby z obrázkových karet, které byly po stezce rozptýleny. Během poznávání karet jsme si průběžně na stanovištích zapisovali počet uhodnutých názvů do připraveného archu. Druhý den jsme si předčítali pověsti z okolí Jesenicka a Rakovnicka. Žáci si vybrali jednu pověst a tu dostali za úkol zpracovat do výtvarné soutěže. Poté následovalo vyhlášení výsledků, předávání diplomů z přírodovědné a výtvarné soutěže. Celý adaptační pobyt byl ztížen a ovlivněn aktuální epidemiologickou situací. Vyhodnocení soutěží tentokrát neprobíhalo společně ale po třídách.

                                                                                                                                                            Mgr. Jitka Lacinová, Bc. Ladislava Dresslerová, DiS.

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/PrS_-_adaptacni_pobyt_2020/

 

Zpět