Adaptační pobyt 2019

06.09.2019 16:09

Je začátek školního roku a už ve čtvrtek 5. září začal náš oblíbený adaptační pobyt, který se protáhl až do pátku. Hned po úvodní motivaci a seznámení s úkoly z oblasti environmentální výchovy, se všichni vydali na předem domluvenou exkurzi do čističky odpadních vod v Jesenici. Provázel nás pan Týče z Rakovníka, který vysvětlil fungování a význam čističky odpadních vod a trpělivě odpovídal na všechny zvídavé dotazy. Po exkurzi se každá třída rozběhla do přírody. Téma adaptačního pobytu bylo ochrana životního prostředí, význam vody v přírodě a hlavně pro člověka, poznávání nových míst v okolí Jesenice. Žáci sbírali vzorky vody z různých zdrojů, zjišťovali potřebnost a význam vody pro zaměstnance ve škole.

Po obědě všichni uvítali malý odpočinek a po něm se po malých skupinkách přesouvali do muzea na výstavu fotografií a expozici o dřevě.

Po návratu z muzea jsme se posilnili svačinou a rozdělili do několika skupin. Dvě skupiny vařily k večeři tradiční bramborový guláš (již potřetí). Ten kdo se nechtěl zúčastnit vaření, se mohl zapojit do zábavných a soutěživých her, které nachystaly paní vychovatelky. Zkrátka nikdo nezahálel a každý se zapojil do činnosti, kterou si vybral. Večeře byla výborná, společně uvařený guláš se povedl.

Po večeři nás čekalo společné zpívání při kytaře. Menší děti potom odešly postupně do tříd, kde už měly nachystané karimatky a spacáky a čekalo je čtení před usnutím.

Starší žáci si ještě užili noční cestu školou s úkoly a malou odměnou. A pak už hurá na kutě
a dobrou noc!

A co bylo druhý den? No přece dobré ráno! A turistická vycházka na Drahouš a oblíbené opékání buřtů. Po trase žáci plnili úkoly do připravených pracovních listů a sbírali další vzorky vody.

Ve školní družině jsme si společně celý adaptační pobyt vyhodnotili a už se těšíme na další školní dny.

 

                                                                                                                                                                                                        Mgr. Hana Vanická

 

Fotografie naleznete zde:zmap.rajce.idnes.cz/Adaptacni_pobyt_2019/

 

Zpět