ADAPTAČNÍ POBYT 2015

20.09.2015 17:06

 Hola, hola – škola volá,

prázdniny jsou za námi a školní rok před námi.

Co nás čeká? Čtení, psaní, počítání,

ale i radost z hraní……

 

Ano, tak nám začal opět další školní rok s novými žáky, kteří k nám do školy přišli.

Jako každým rokem se vždy vzájemně seznamujeme, zvykáme si na sebe, a proto proběhl 17. a 18. září adaptační pobyt, který byl zaměřený na Etickou a Environmentální výchovu.

Odpoledne, kdy jsme se vrátili z Oráčova, nás čekaly sice odpočinkové, ale velmi zajímavé úkoly. Rozdělili jsme se do skupinek a rozešli jsme se po škole. Jednotlivé činnosti byly zaměřeny na rozvoj spolupráce, tvořivosti, pomoc a rozvoj přátelství, vzájemné komunikace a tolerance.

Jedna skupinka vyráběla moc pěkné věci z přírodnin, druhá hrála společenské hry a další skupinka si četla, vyprávěla pohádky a malovala mandaly.

Po těchto činnostech jsme se nasvačili a odešli do autokempu Jesenice, kde jsme se ubytovali, rozdělali jsme oheň, zpívali písničky táborových ohňů a hráli jsme různé míčové hry.

Po večeři jsme seděli pod pergolou, jelikož nás trochu zradilo počasí a pršelo, ale nám to nevadilo. Vyprávěli jsme si příběhy a různé zážitky, hráli společenské hry a pak jsme šli spinkat s nadějí, že se druhý den počasí umoudří.

Ale bohužel tomu tak nebylo. Tak jsme se nasnídali, sbalili stany a věci a odešli jsme do školy, kde jsme splnili zábavné úkoly z oblasti etické výchovy, které pro nás byly připraveny na dopoledne.

Před obědem jsme se sešli v družině, kde jsme společně celý adaptační pobyt vyhodnotili a slavnostně zakončili.

Mgr. Olga Hanauerová

fotografie zde: www.zmapjesenice.cz/fotogalerie/

 

Zpět