7. SLUNÍČKOVÝ BÁL - Bál pro handicapované žáky se vydařil

10.04.2017 15:30

Sluníčkový bál, který již posedmé pořádala Základní škola, Mateřská škola speciální a Praktická škola Jesenice, není jedinečný pouze v tom, že ho pořádá naše škola. Jeho kouzlo spočívá především ve společné snaze zaměstnanců školy a široké veřejnosti přispět na dobrou věc. Výtěžek z něho totiž každoročně míří na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky němu můžeme pro naše děti zajistit zážitkové pobyty, výlety, návštěvy divadelních představení, zvát zajímavé hosty. V lednu k nám například zavítal Pavel Wolejník a jeho výr velký, v minulém roce cestovatel a záhadolog Arnošt Vašíček. V naší škole máme i žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří by se jinak nemohli některých akcí školy účastnit. Takto můžeme přidat peníze na dopravu, vstupné. To vše směřuje ke zpestření školní výuky
o nové poznatky a zážitky.

Příprava Sluníčkového bálu trvala několik měsíců. Jsme učitelé, a tak nejprve musíme plnit své pracovní povinnosti. Podobné akce, jako je tato, jsou aktivitou navíc. Scházeli jsme se po vyučování, o prázdninách.

Předchozí ročníky jsme pořádali v hostinci v obci Drahouš. Je tam malý sál, příjemné komorní prostředí. Letos jsme dostali nabídku od pana starosty Ing. Jana Poláka a místostarosty Ing. Romana Valuše, zda bychom nechtěli náš bál uspořádat v nově zrekonstruovaném kulturním domě v Jesenici. Nabídku jsme pojali jako výzvu, zda se nám podaří vyzdobit velký sál a vše nachystat.  Díky nadšení a pracovitosti všech zaměstnanců a podpoře sponzorů se to podařilo.

Prostory byly vyzdobeny dekoracemi, které společně vyrobili učitelé a děti, každý zaměstnanec školy odvedl vlastní díl práce. Čas na přípravu výzdoby byl začleněn také do pracovního vyučování a výtvarných činností, dále do volnočasových aktivit v rámci družiny a internátu. Občerstvení, které bylo na stolech, připravovali také zaměstnanci a žáci školy. Zapojily se i kuchařky, pekly bábovky a dělaly pomazánky. Nepostradatelný byl školník, jsme ženský kolektiv a náročnější práce obstarával právě on, ekonomka zajistila grafické zpracování pozvánek, vstupenek, seznam tomboly a dalších písemností, celá škola fungovala jako jedno soustrojí.

Po slavnostním úvodu a přípitku se mohla rozproudit taneční zábava. Připraven byl i program. Letos nově hrála kapela Martina Kouteckého a tanečníky rozproudil od 23.30 hod. DJ Jan Ladra. Předtančení zajistila TJ Sokol Rakovník, světelnou show sourozenci Kulhánkovi, další taneční vystoupení pár Jan Sekera a Anastazie Válečková.  

A jak už bylo řečeno, Sluníčkový bál by se nestal tradiční akcí, kdyby nebylo lidí, kteří ho přijali za svůj, připravují, pomáhají, zúčastní se a veselí.

Za každou podporu jsme vděčni a vážíme si jí. Snažili jsme se pro slavnostní večer udělat i příjemnou a radostnou atmosféru. Troufám si tvrdit, že se nám vše podařilo.
Děkuji z celého srdce všem za pomoc, podporu i návštěvu. Věřím, že se v březnu dalšího roku opět sejdeme na Sluníčkovém bálu.                 

                              

Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Zpět