5. GOLFOVÝ TURNAJ

07.06.2015 19:26

I v letošním školním roce se podařilo uspořádat charitativní akci ve prospěch školy. Jednalo se o další, v pořadí již pátý Golfový turnaj v Podbořánkách. 

Na organizaci turnaje se nemalou mírou podílely zaměstnanci a žáci školy, patronka školy, paní Jitka Hrabalová, za Golfový klub paní Martina Blechová.

Pro děti byla opět připravena golfová akademie.  V letošním ročníku se ho zúčastnilo 21 žáků, kteří byli rozděleni do tří skupin pod vedením příjemných trenérů. Počasí bylo příznivé a tak se při odpalech i patování všem žákům dařilo. Svědčily o tom udělené diplomy a medaile pro všechny dětské účastníky turnaje. 

Na hřišti nám bylo již tradičně umožněno instalovat prodejní výstavu výrobků žáků školy. Část výrobků bylo také použito jako odměny pro vítěze soutěží golfistů.  Výrobky sklidily tradiční úspěch. Výtěžek z jejich prodeje byl přidán k částce, kterou škola získala od Golfového klubu v Podbořánkách na podporu volnočasových a zážitkových aktivit žáků školy,  v celkové částce 23. 234,- Kč.

Velké poděkování patří zejména prezidentovi golfového klubu Willimu Dietrovi, paní Martině Blechové, patronce školy Jitce Hrabalové a kolegům, kteří věnují svůj čas žákům školy i v době víkendu. Mgr. Jana Měchurová

 

 


 

Zpět