3. GOLFOVÝ TURNAJ

23.05.2013 21:03

Významnou událostí v měsíci květnu byl pro Základní školu, Mateřskou školu speciální a Praktickou školu Jesenice 3. Charitativní golfový turnaj

v Podbořánkách. Termín turnaje připadl na sobotu 18. května. Už v noci pršelo a ráno déšť snad ještě zesílil. S obavami jsme sledovali oblohu a doufali,

že se počasí umoudří.

Ti, kdo do Podbořánek přijeli, nakonec nelitovali, protože po poledni vysvitlo sluníčko a celá akce proběhla podle naplánovaného programu. Účastníky byli nejen golfisté a sponzoři, ale také žáci a zaměstnanci školy. Program se skládal ze slavnostního zahájení, chutného oběda, sportovního zápolení golfistů, golfové akademie pro žáky školy, vystoupení školního pěveckého sboru a prodeje výrobků žáků, vyhlášení výsledků soutěží a předání šeku.

Iniciátorem a koordinátorem celé akce byla patronka školy paní Jitka Hrabalová, která komunikovala se všemi zainteresovanými osobami a naplánovala bezchybný průběh celého dne.

Velké poděkování si zaslouží právě paní Hrabalová, ale také ředitel Hotelu Jesenice pan Kacetl, majitel Golf Parku pan Dietr a manažer Golfového klubu pan Müller a také pedagogové naší školy, kteří s dětmi připravili výrobky na prodej, materiály na prezentaci školy a nacvičili vystoupení. Ti všichni se po celou dobu snažili, aby se den vydařil a škola opět získala finanční prostředky na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na golfový turnaj přijal pozvání i jesenický starosta a místostarosta Bc. Jan Polák a Ing. Roman Valuš, kteří školní aktivity osobní přítomností často podporují.

V úplném závěru byla vyhodnocena golfová soutěž žáků školy, turnaj golfistů a ředitelce školy byl předán šek na částku 21. 166,- Kč.

Děkuji všem, kteří naší škole pomáhají, této pomoci si velmi vážím a budu ráda, pokud naší škole zůstanete i nadále nakloněni.

                               Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

 

Zpět