1. pololetí školního roku 2019/2020

30.01.2020 09:37

V prvním pololetí jsme se poctivě učili, jako vždycky v každém roce, ale také jsme se tradičně účastnili různých celoškolních akcí.

Prvňáčkové se naučili nová písmenka, číslice a samozřejmě také již něco přečíst a spočítat, v prvouce se dozvěděli také mnoho zajímavých věcí.

My žáci ostatních ročníků jsme navázali na naše dosavadní znalosti a už umíme zase o něco lépe číst, psát, umíme počítat s většími čísly, máme vlastivědu a přírodovědu, kde se dozvídáme mnoho nových a zajímavých věcí o přírodě – savcích, ptácích, jak se máme v přírodě chovat a jak se máme chovat k sobě navzájem. V ostatních předmětech jsme kreslili, malovali, tvořili z různých materiálů a také zpívali a cvičili.

V jednotlivých vyučovacích hodinách jsme pracovali také s počítačem a iPaDem, kde jsme formou různých zábavných programů učivo procvičovali.

Akce, kterých jsme se zúčastnili, byly všechny vydařené, poučné a moc se nám líbily. Byly to:

 

Září

 

 • celoškolní projekt EVVO "Zahradníkem po celý rok", prakticky jsme si vyzkoušeli, jak pěstovat pokojové rostliny hydroponií.

 • Den s Lesy ČR, kde jsme plnili úkoly s přírodovědnou tématikou, pozorovali krásy podzimní přírody a opékali špekáčky.

Říjen

 

 • divadelní představení Honzy Krejčíka v KC v Rakovníku, kde nás čekal program plný písniček, legrace a povídání, samozřejmě také fotografování s Honzou

 • návštěva paralympiků ve škole a aktivní soutěže v tělocvičně školy, kde jsme se snažili podat co nejlepší výkony při různých disciplínách a ve školní družině jsme si vyslechli přednášku Denisy Pecinové

 • Týden s dýněmi” – v tomto týdnu jsme vyplňovali různé pracovní listy, luštili křížovku, ve výtvarných činnostech malovali dýně, v rámci pracovní výchovy jsme připravili džus z dýně a v tvořivých dílničkách jsme vydlabali společnými silami halloweenskou dýni, zakončení tohoto týdne byla ochutnávka všech připravených dobrůtek

Listopad

 • Exkurze PČR - 6. 11. 2019 jsme se zúčastnili besedy, která se týkala prevence patologických jevů – šikany na školách, Přednášku vedla npor. Bc. Hana Martinovská – vedoucí OD v Jesenici, po přednášce jsme postupně po třídách OD policie v Jesenici

 • výlov rybníka – návštěva výlovu Velkého rybníka se stala již naší tradici, jelikož je to pro nás vždy nevšední zážitek i když nám počasí nepřálo

 

Prosinec

 

 • v tomto měsíci nás čekal tradiční Čertí den, letos byli čerti i Mikuláš na nás hodní, zazpívali jsme jim písničku a dostali dobrůtky

 • 13. 12. se uskutečnila vánoční besídka pro rodiče, naše třída si připravila: písničku Vánoce přicházejí, básničky a všechny jsme roztancovali písní „Ram sam sam“

 • 20. 12. jsme měli vánoční třídní besídku, součástí byla ochutnávka vánočního cukroví, rozdání drobných dárečků a rozešli jsme se na vánoční prázdniny

  Leden

 • Expedice Drahouš“ – 23. ledna jsme se vydali vycházkou do našeho oblíbeného Drahouše, cestou jsme plnili různé úkoly, na Drahouši nás čekala výborná svačinka a vyrábění krmítek pro ptáčky, které jsme pak rozvěsili po lese cestou zpátky. Než jsme se ale vydali na zpáteční cestu, čekalo nás zastavení v kapli, kde jsme shlédli výstavu sněhuláků a každý si společně s panem starostou zazvonil na zvon. Na konci ledna nás čekalo pololetní vysvědčení a pololetní prázdniny

 

 

Zpět