1. pololetí školního roku 2019/2020

30.01.2020 07:53

Do naší třídy chodí 4 chlapci - Zdeněk, Míra, Marek, Matyáš a 2 dívky – Natálka a Jiřinka. V rámci adaptačního pobytu s turistiko – přírodovědnou tématikou jsme dopoledne uskutečnili 5. 9. 2019 tradiční expedici na Drahouš s opékáním buřtů. Ještě v měsíci září se uskutečnila expedice Golf Podbořánky s prohlídkou vesničky a kostela. Dne 24. 9. 2019 jsme se již tradičně zúčastnili akce na Hubertě – Den s Lesy ČR, kde jsme plnili úkoly s přírodovědnou tématikou. V měsíci říjnu se uskutečnilo také několik společných akcí – divadelní představení: Krejčík Honza, Týden s dýněmi. V listopadu jsme se zúčastnili přednášky Policie ČR a následnou exkurzí na obvodním oddělení v Jesenici. V prosinci, jako každý rok nás navštívil Mikuláš, také jsme měli posezení s rodiči a nechyběla vánoční besídka ve třídě. V lednu jsme uskutečnili expedici na Drahouš. Zavítali jsme do kapličky, kde byla výstava sněhuláků. V hostinci jsme vyráběli krmítka pro ptáčky, která jsme rozvěsili v lese cestou zpět.

                                                                                                                                                                                               Mgr. Radmila Sunkovská

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZSS_III._-_1.pololeti_skolniho_roku_2019_2020/

Zpět