13. Charitativní golfový turnaj 2023

22.05.2023 10:43

Významnou událostí v měsíci květnu byl také 20. 5. 2023 Golfový charitativní prezidentský turnaj v Podbořánkách. Po výborném obědě mohli žáci školy opět zdokonalovat své sportovní umění na greenu v golfové akademii. Počasí bylo slunečné, a tak se při odpalech i patování všem žákům dařilo. Souběžně byl také prostor pro instalaci prodejní výstavy výrobků žáků, na kterých se podílela celá škola. Výrobky z přírodních materiálů, obrázky k zavěšení, smrkové a pampeliškové medy a mnoho velmi krásných dekorativních předmětů si mohli všichni hráči i hosté prohlédnout a třeba také koupit. Po ukončení hry jsme pro všechny přítomné připravili krátké hudební vystoupení. Část žáků školního sboru zazpívala čtyři písničky, které nás provedly školním rokem. Vystoupení bylo nazváno „Od podzimu do léta“, proto jako úvodní skladba byla píseň Podzimní zpráva od skupiny Smolaři, poté následovala píseň Prosinec od autorů Uhlíře a Svěráka, lidová píseň Zahrádka se zelená a na závěr opět píseň autorů Uhlíře a Svěráka Náušnice z třešní. Vystoupení se opět vydařilo, zatleskali nám úplně všichni přítomní. Poté hned následovalo vyhodnocení úspěchů žáků v golfové akademii. Všichni získali upomínkový diplom, a ti nejlepší medaile. Následovalo vyhodnocení hráčů turnaje. I ti získali odměny, plakety a dárky vyráběné právě žáky naší školy. Výtěžek z prodeje byl přidán k částce, kterou škola získala od Golfového klubu v Podbořánkách na podporu zážitkových aktivit našich žáků, celkový výtěžek tedy byl 31.550,- Kč. Dárkový šek předal Mgr. Haně Vanické prezident golfového klubu Willi Dieter, za což mu patřilo poděkování. Poděkování ale patří nejen prezidentovi golfového klubu Willimu Dietrovi, ale také paní Martině Blechové, všem přítomným golfistům a také zaměstnancům školy, kteří tuto akci již potřinácté připravují a věnují svůj čas žákům školy i v době víkendu.

                                                                                                                                                                                            Mgr. Markéta Uhrová, ZŘŠ

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/13._Charitativni_golfovy_turnaj_2023/

 

 

 

 

 

 

Zpět