1. pololetí školního roku 2022/2023

03.01.2023 13:38

Ve čtvrtek 1. září jsme "pomyslným klíčem" otevřeli naši školu a už jsme byli opět všichni spolu! Školní rok jsme zahájili slavnostně v tělocvičně školy, kde jsme se všichni sešli, přivítali, zazpívali a rozešli se do tříd. V letošním školním roce přišla do naší třídy dvě děvčata, Kačenka do první třídy a Evička do třídy 3. Ve své nové třídě se obě dívenky velice dobře zadaptovaly. Naopak nám ubyli dva chlapci – Míša, Milan a Dominik, kteří přestoupili do třídy ZŠII a ZŠSII. Je nás celkem 10 žáků, dvě dívenky a 8 chlapců.

Během září se naše třída zúčastnila několika akcí, počínaje adaptačním přírodovědně turistickým pobytem, v rámci kterého jsme plnili různé sportovní úkoly. Dále následovala třídní vycházka a hry na téma „Poznáváme se v rámci třídy“, kdy jsme plnili různé úkoly a hráli hry zaměřené na vytváření společenství třídy.

V říjnu nás čekaly kromě pilného učení celoškolní a třídní akce a byla to naše oblíbená „Bramboriáda“, při které jsme se účastnili těchto aktivit: vážení brambor, nácvik říkanky s pohybem, vyrábění zvířátek a postaviček z brambor, vytváření souborů o daném počtu prvků a počítání, plnění netradičních úkolů v tělocvičně či tisk z výšky – otiskování brambor a jiné zábavné úkoly. Dále jsme si v rámci třídy povídali se skřítkem Barvínkem a Podzimníčkem o péči o stromy a zahrádky, o sklizni ovoce a zeleniny. Vyráběli jsme skřítky podzimníčky z přírodnin, které jsme si nasbírali během podzimních vycházek.

Měsíc utekl jako voda a byl tu listopad, kdy nás čekalo „Jablkohraní“, třídní výtvarná soutěž na téma „ Pohádková postava z vylisovaných listů“, velmi pěkná přednáška s paní MuDr. Luhanovou, která měla název „Bezpečík“, paní doktorka nás zábavnou formou seznámila s předcházením různých úrazů.

11. listopadu má svátek Martin a my jsme se naučili moc hezkou písničku "Martin jede", a tím jsme se pomalu začali připravovat na adventní čas a Vánoce.

Vyzdobili jsme si třídu, učili se nové vánoční písně a koledy a nastal prosinec. To už jsme se nemohli dočkat Mikulášské nadílky, kterou nám přinesl Mikuláš, Anděl a čerti. Za bohatou nadílku jsme zazpívali Mikuláši, Andělovi a čertům písničku a po svačině byla v tělocvičně čertí diskotéka, kde jsme si zatancovali, zasoutěžili a užili si pohybové radovánky. Ve čtvrtek 15. prosince se konala naše vánoční besídka, poslouchali jsme koledy, uvařili si čaj a ochutnávali cukroví. Nakonec nás čekala spousta dárků pod stromečkem. V úterý 20. prosince jsme se všichni rozešli s přáním krásných vánočních svátků, rozdali jsme přáníčka, která jsme vyrobili a už se těšili na nadílku domů.

                                                                                                                                                                                                  Mgr. Olga Hanauerová

Fotografie naleznete zde: zmap.rajce.idnes.cz/ZS_I_-_1._pololeti_skolniho_roku_2022_2023/

 

 

 

Zpět