Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Poskytujeme vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Motto:  Naše školička je malá, proto do znaku si dala, co potěší srdíčko, symbol života a jara -  usměvavé sluníčko.

***

 

Vážení zákonní zástupci,

od pondělí 4. ledna 2021 probíhá provoz ve škole, družině, internátě a stravovacím zařízení s přímou účastí žáků, doprava školním svozovým automobilem funguje beze změn.

 

Výuka bude probíhat v homogenních třídách, žáci tříd se nebudou spojovat.

Tělesná výchova  bude vyučována formou pobytu v přírodě. V hodinách  hudební výchovy  se nebude zpívat.

Ve společných prostorách budou nosit obličejové roušky nebo respirátory všichni zaměstnanci i žáci školy.

Vzhledem k tomu, že škola disponuje omezeným počtem roušek, žáky vybavte na každý vyučovací den jednou rouškou.

Při dopravě školním svozovým automobilem bude žák po celou dobu jízdy povinně k zakrytí dýchacích cest používat respirátor nebo roušku.

 

Děkuji za spolupráci.                        

                                       Mgr. Hana Vanická

 

 

 Opatření v oblasti vzdělávání najdete na webových stránkách MŠMT:

 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vl

 

Úřední deska

Pracovní místo - asistent/asistentka pedagoga

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru asistenta(-ku) pedagoga. Požadovaná kvalifikace - ukončené...

Pracovní místo - vychovatel/vychovatelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru vychovatele/vychovatelku na internát a do školní družiny....

Pracovní místo - učitel/učitelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru učitele/učitelku s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na...