Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Poskytujeme vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Motto:  Naše školička je malá, proto do znaku si dala, co potěší srdíčko, symbol života a jara -  usměvavé sluníčko.

***

Vážení zákonní zástupci,

nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. 

 

Metodiky a podrobné informace zatím nebyly školám poskytnuty, do současné doby jsme vycházeli z pokynů o zakázané přítomnosti žáků ve školách zřízených podle § 16, odst. 9 ŠZ.

Informace MŠMT k 25. 5. 2020, 23.00 hod.: https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

O postupu školy od 1. 6. 2020 Vás budu co nejrychleji informovat. Děkuji za pochopení Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy.

 

***

Na následujících e-mailových adresách jednotlivých tříd budou paní učitelky zadávat žákům jednoduché úkoly k procvičování a upevňování učiva. Na tyto e-mailové adresy můžete psát třídním učitelům své dotazy, vzkazy, komentáře.

E-mailové adresy pro vzdálenou výuku (přihlášení na příslušný e-mail provedete přes www.seznam.cz):

zs1-hanauerova@seznam.cz rtzss-uhrova@seznam.cz
zs2-jilkova@seznam.cz prs1-pavlikova@seznam.cz
zss1-fialova@seznam.cz prs2-lacinova@seznam.cz
zss2-jirouskova@seznam.cz sd-smausova@seznam.cz
zss3-sunkovska@seznam.cz  

jednotné přístupové heslo pro všechny e-maily:  jesenice123

***

Informace ke vzdělávání žáků PrŠ jednoleté a dvouleté

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol ve výuce, a to zejména za účelem přípravy na závěrečné zkoušky. Docházka nebude povinná, bude probíhat individuálně, dle předem stanoveného harmonogramu. Žáci nebudou docházet do školy každý pracovní (vyučovací) den, ale pouze na konzultační hodiny k předmětům, ze kterých budou vykonávat závěrečnou zkoušku. Výuka ostatních (hlavních) předmětů bude probíhat nadále distanční formou.

O harmonogramu a dalších náležitostech konzultačních hodin a závěrečných zkoušek budou žáci a zákonní zástupci informování ve středu 6. května e-mailem.

***

Na webových stránkách MŠMT najdete informace k problematice vysvětlení současné situace dětem: "Jak mluvit s dětmi o koronaviru?"

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

***

Nejnovější informace MŠMT týkající se harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství

 
***
 

Informace k hodnocení druhého pololetí školního roku 2019/2020

 
***

Žádost o ošetřovné budeme vystavovat žákům všech věkových kategorií.

Žádost Vám bude vydána po předchozí domluvě (313599324 sekretariát nebo 603440453 ŘŠ).

Přednostně e-mailem, v mimořádných případech poštou, osobním předáním.

 

Přeji Vám klidné dny.

Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

 

Úřední deska

Pracovní místo - asistent/asistentka pedagoga

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru asistenta(-ku) pedagoga. Požadovaná kvalifikace - ukončené...

Pracovní místo - vychovatel/vychovatelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru vychovatele/vychovatelku na internát a do školní družiny....

Pracovní místo - učitel/učitelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru učitele/učitelku s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na...

Jídelníček

V této rubrice nejsou žádné články.