Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace

Vítáme Vás na stránkách naší školy. Poskytujeme vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Motto:  Naše školička je malá, proto do znaku si dala, co potěší srdíčko, symbol života a jara -  usměvavé sluníčko.

***

Informace ze dne 22. října 2020.

Vláda České republiky vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a rozhodla o přijetí krizových opatření. Opatření v oblasti vzdělávání najdete na webových stránkách MŠMT.
 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vl
 

Pokyn ředitelky školy ke změnám od 26. 10. 2020

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020 

v základní škole i v praktické škole bude probíhat výuka.

Internát bude nadále poskytovat žákům ubytování.

V provozu bude i školní družina.

Tělesná výchova  bude vyučována formou pobytu v přírodě nebo bude nahrazena jinou vzdělávací oblastí. 

V hodinách  hudební výchovy  se nebude zpívat.

Vzhledem ke vzájemné ohleduplnosti budou nosit obličejové roušky nebo respirátory všichni zaměstnanci i žáci školy.

Byla provedena změna v organizaci školního roku - podzimní prázdniny proběhnou v délce čtyř dnů - 26.,27.,29. a 30. října 2020.

 

Informace o mimořádném opatření z rozhodnutí KHS (rozhodnutí KHS možno stáhnout ZDE).

V Základní škole a Praktické škole Jesenice, příspěvkové organizaci, se sídlem Plzeňská 63, 270 33 Jesenice, IČ: 47013711, se zakazuje v období 02.- 06. 11. 2020 osobní přítomnost všech žáků.

 

Děkuji za pochopení.                        

                                                Mgr. Hana Vanická

***

Úřední deska

Pracovní místo - asistent/asistentka pedagoga

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru asistenta(-ku) pedagoga. Požadovaná kvalifikace - ukončené...

Pracovní místo - vychovatel/vychovatelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru vychovatele/vychovatelku na internát a do školní družiny....

Pracovní místo - učitel/učitelka

17.02.2020 08:00
Přijmeme do hlavního pracovního poměru učitele/učitelku s vysokoškolským vzděláním zaměřeným na...